BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Marzena
Tytuł
System obciążeń fiskalnych banków w Polsce : Aspekty prawno-finansowe
Źródło
Bank i Kredyt, 2002, nr 6, s. 63-70
Słowa kluczowe
Finanse banków, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatki i opłaty lokalne, Rezerwy obowiązkowe banków
Banks finance, Corporate income tax, Tax and local charges, Banks obligatory reserves
Firma/Organizacja
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank Guarantee Fund
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem finansowych obciążeń banków. Są to obciążenia zarówno o charakterze podatkowym, jak i niepodatkowym. Pierwszą grupę stanowią obciążenia natury fiskalnej, wynikające z faktu, że bank jest przedsiębiorstwem i podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak inne podmioty gospodarcze. Jest więc podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków lokalnych, a w szczególności - podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu. Drugą grupę obciążeń stanowią dwa obciążenia parapodatkowe, właściwe tylko dla banków. Zalicza się do nich: rezerwę obligatoryjną i opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W artykule poddano analizie wyżej wymienione obciążenia finansowe banków, sposób ustalania wysokości tych obciążeń oraz ich znaczenie dla banków.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu