BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszkowicz Mieczysław
Tytuł
Model strategii ogólnej przedsiębiorstwa - nowe ujęcie
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 338-347, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Formułowanie strategii przedsiębiorstwa
Enterprise management, Strategic management, Corporation strategies, Formulation of business strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Referat dotyczy strukturyzacji strategii ogólnej przedsiębiorstwa. Autor rozpoczął od istoty wyborów strategicznych na poziomie strategii ogólnej, a dokładnie od odpowiedzi na dwa pytanie: czego dotyczą podstawowe wybory strategiczne na tym poziomie oraz jaka jest logika różnych wyborów strategicznych. Autor wypunktował trzy zmienne opisujące istotę wyborów strategicznych: ustalenie obszaru działania przedsiębiorstwa, charakter rozwoju (wzrostu) przedsiębiorstwa, stosunek do niepewności. Przyjmując powyższe "wymiary" działalności przedsiębiorstwa jako zmienne charakteryzujące strategię przedsiębiorstwa, autor otrzymał trójwymiarowy model strategii ogólnej, składający się z ośmiu strategii szczegółowych (strategia penetracji, internacjonalizacji, integracji, mobilności zasobów, monopolizacji, dywersyfikacji, akwizycji, globalizacji). Celem opracowania, było wykazanie, że wybory strategiczne na poziomie strategii ogólnej przedsiębiorstwa nie są przypadkowe, i że istnieje między nimi określona logika, wyznaczona przez opisujące model zmienne.

The main background of the model are three variables: 1) activity area, 2) character of development, 3) attitudes to uncertainty. The variables could distinguish eight strategies: penetration, internationalisation, integration, resources mobility, monopolisation, diversification, solicitation and globalisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amara R., Salancik G., (1973): Prognozowanie. Od sztuki przewidywania do nauki, [w]: Metodologia prac prognostycznych (przegląd pozycji literatury zagranicznej), Problemy Informatyki, Warszawa.
 2. Ansoff H., (1985): Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 3. Cygler J., (2002): Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 4. Faulkner D., Bowman C., (1996): Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa.
 5. Frąckowiak W., (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 6. Gościński J., (1977): Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 7. Jagoda H., Haus B., (1995): Holding - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa.
 8. Jeżak J., (1990): Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, WUŁ, Łódź.
 9. Kortan J.: Strategie rozwoju przedsiębiorstwa, "Wektory", nr 11.
 10. Moszkowicz M., (2000): Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa.
 11. O'Shaughnessy J., (1975): Metodologia decyzji, PWE, Warszawa.
 12. Porter M., (1992): Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 13. Robbins S., DeCenzo D., (2002): Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 14. Sikorski C., (1995): Profesjonalizm - Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Słownik wyrazów obcych, (1993), Wydawnictwa naukowe PWN, wydanie XXVII, Warszawa.
 16. Steinmann H., Schreyögg G., (2001): Zarządzanie - podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, wyd. 4 poprawione i uzupełnione, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu