BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwacka-Salmonowicz Joanna
Tytuł
Działania promocyjne na rynku produktów żywnościowych w Polsce
Promotional Activities in Polish Food Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 12, s. 88-102, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Promocja produktu, Strategia promocji, Formy promocji, Promocja-mix, Public relations, Reklama, Sponsoring, Sprzedaż osobista, Merchandising
Food market, Product promotion, Promotion strategy, Promotion forms, Promotion-mix, Public relations, Advertising, Sponsoring, Personal selling, Merchandising
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo na podstawie prowadzonych badań marketingowych gromadzi informacje na temat potrzeb i preferencji klientów, potencjalnych nabywców produktów (żywnościowych i innych). Opierając się na przeprowadzonej diagnozie rynku, w przedsiębiorstwie opracowywane są instrumenty polityki promocyjnej. Tematem artykuł były właśnie różnorodne narzędzia wykorzystywane w dziedzinie promocji. Autor rozpoczął od omówienia sposobu opracowania programu promocyjnego, a w dalszej części scharakteryzował, jego zdaniem najważniejsze instrumenty promocyjne: reklamę, promocję dodatkową, czyli uzupełniającą (sales promotion), public relations, sponsoring, sprzedaż osobistą oraz merchendising. Na koniec przedstawił sposób wykorzystania targów, wystaw oraz konkursów w promowaniu polskich produktów. Realizację polityki promocyjnej, jako integralnej części strategii marketingowej, autor odniósł i przedstawił na przykładzie rynku żywnościowego w Polsce.

In the conditions of free market economy in Europe and introduction of global marketing by multinational companies, considered and effective promotional policy of Polish companies becomes very important. There is a great necessity of wider application of all kinds of programms supporting the image of Polish food products on Polish and foreign markets. In their promotional policies companies take the opportunity of different instruments, especially: advertising, additional promotion, public relations, sponsoring, direct selling and merchendising. Advertising gains an important position in the process of creating product image. There is a clear correlation between the type of product and the nature of the advertising. Basic food products tend to be advertisied by means of rational thinking. In case of luxury food products advertising strategy should focus on creating special atmosphere surrounding the advertised product. Fairs, exhibitions and competitions gain prime importance in creating the image of polish food products both on the domestic and foreign markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-3500
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu