BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych
Innovations, Innovation Culture and Innovation Level of Industrial Enterprises
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 11-12, s. 78-94, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Kultura organizacji, Zarządzanie innowacyjne, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Enterprise innovation, Corporate culture, Innovative management, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono trzy podstawowe kwestie dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych: 1. istotę innowacji i jej podstawowe cechy, 2. wpływ klimatu i kultury innowacyjnej na aktywność innowacyjną pracowników, 3. poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw i czynniki ją ograniczające.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed R. K., [1998], Culture and climate for innovation, "European Journal of Innovation Management", nr 1
 2. Baruk J., [2002], Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 3. Baruk J., [1996], Problem czasu w rozwoju technologii i ej komercjalizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 4. Baruk J. [1999], Postawy kierowników wobec innowacji w małych i średnich firmach, (w:) Kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 5. Baruk J., [1992], Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 6. Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, [1999], GUS, Warszawa.
 7. Green Paper on Innovation, [1995], European Commission, December.
 8. Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G., (2001), Innovation s newness: what is new, how new, and new to whom?, European Journal of Innovation Management", nr 1
 9. Kotler Ph., [1978], Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Printice-Hall, New Jersey
 10. Martensen A., Dahlgaard J., [1999], Strategy and planning for innovation management - supported by creative and leaning organizations, "International Journal of Quality: Reliability Management", nr 9.
 11. Nonaka I., Takeuchi H., [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 12. Pomykalski A., [2001], Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 13. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, [2000], GUS, Warszawa.
 14. Schumpeier J., [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 15. Soja S., [1997], Polityka proinnowacyjna w programie Międzynarodowa konkurencyjność polskie. go przemysłu, [w:] Kierunki postępu technicznego w Polsce na tle zmian trendów światowych. IRiSS, Warszawa.
 16. Whitfield BR., [1979], Innowacje w przemyśle, PNE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu