BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morajda Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Algorytm aktywnego zarządzania portfelem akcji wykorzystujący sygnały modeli prognostycznych lub sieci neuronowych
The Algorithm of Active Stock Portfolio Management Based on the Signals of Prediction Models or Neural Networks
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 569, s. 73-84, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Sieci neuronowe, Akcje, Symulacja
Portfolio securities, Neural networks, Shares, Simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano algorytm zarządzania portfelem akcji (modyfikacji składu portfela) wykorzystujący sygnały modeli prognostycznych reprezentujące przewidywane przyszłe zmiany kursu poszczególnych akcji. Zaprezentowano także algorytm symulacji procesu aktywnego zarządzania portfelem przy wykorzystaniu opracowanej procedury. Przedstawiono wyniki badań efektywności zarządzania portfelem 12 akcji z użyciem tej metody, z zastosowaniem sieci neuronowej jako generatora prognoz. (abstrakt oryginalny)

In the study the author proposes the algorithm of stock portfolio management (portfolio modification) that utilises prediction models signals representing the expected future price changes of particular stocks. Next, the author submits the algorithm of simulation of active portfolio management process, executed with application of the proposed portfolio modification procedure. Finally he presents the research results of effectiveness of portfolio management, performed with utilisation of the submitted method; the portfolio have consisted of 12 stocks and the predictions have been generated by a neural network. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Azoff E.M., [1994], Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, New York, Wiley.
  2. Kester G.W., [1990], Market Timing with Small Versus Large-Firm Stocks: Potential Gains and Required Predictive Ability, "Financial Analysts Journal", September-October.
  3. Kryzanowski L., Galler M., Wright D., [1993], Using Artificial Neural Networks to Pick Stocks, "Financial Analysts Journal", August.
  4. Leinweber D. J., Arnott R. D., [1995], Quantitative and Computational Innovation in Investment Management, "The Journal of Portfolio Management", Winter.
  5. Morajda J., [1997], Wybrane możliwości zastosowań sieci neuronowych w ekonomii i zarządzaniu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 493.
  6. Neural Networks in Financial Engineering [1996], A.P. Refenes, Y. Abu-Mostafa, J. Moody, A. Weigend (eds.). Proc. of the 3rd International Conference on Neural Networks in the Capital Markets, London, 11-13 October 1995.
  7. Neural Networks in the Capital Markets [1995], A.P. Refenes (ed.), Chichester, Wiley.
  8. Tadeusiewicz R., [1993], Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa.
  9. Tadeusiewicz R., [1995], Sieci neuronowe w prognozowaniu procesów gospodarczych, Materiały konferencyjne nt. Sztuczna inteligencja i infrastruktura informatyczna, Siedlce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu