BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Przemysław (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Społeczna percepcja dzieła sztuki - model analizy
The Social Perception of a Work of Art - A Model of Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 566, s. 57-69, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Sztuka, Uczestnictwo w kulturze, Socjologia kultury, Percepcja
Art, Participation in culture, Sociology of culture, Perception
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawia swoją własną koncepcję sposobu w jaki dzieło sztuki jest postrzegane przez ludzi. Sugeruje, że dzieło sztuki może być rozróżnione jako indywidualne doświadczenie, jako przywiązanie do tradycji, jako pewna jednorodna i przyswojona całość oraz jako manifestacja identyfikacji z czymś.

The author outlines his own concept of the way a work of art is perceived by people from different backgrounds. The author suggests that a work of art can be discerned as an individual experience, as a manifestation of an identity with, and attachment to tradition, as a certain institutionally consolidated convention. And, on account of such functions, works of art can be seen as forms of entertainment or amusement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adorno Th. [1990], Czy sztuka jest zabawą? [w:] Sztuka i sztuki. Wybór esejów, PIW, Warszawa.
 2. Bourdieu P., Passeron J-C. [1990], Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 3. Czerwiński M. [1997], Sztuka w pejzażu kultury, Instytut Kultury, Warszawa.
 4. Dickie G. [1986], Instytucjonalna koncepcja sztuki [w:] Filozofia dziejów. Estetyka, pod red. B. Żmudzińskiego, cz. II, AGH, Kraków.
 5. Eco U. [1994], Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetyce współczesnej, Czytelnik, Warszawa.
 6. Golka M. [1993], Miejsce sztuki w układzie wartości [w:] Człowiek i społeczeństwo, t. X, Wyd. UAM, Poznań.
 7. Gołaszewska M. [1985], Sacrum i profanum sztuki [w:] Ethos sztuki, PWN, Warszawa-Kraków.
 8. Kłoskowska A. [1981], Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 9. Kuhn Th.S. [1985], Dwa bieguny, PIW, Warszawa.
 10. Malraux A. [1980], Muzeum wyobraźni [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, pod. red. I. Wojnar, Warszawa.
 11. Sułkowski B. [1972], Powieść i czytelnicy, PWN, Warszawa.
 12. Tatarkiewicz W. [1976], Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa.
 13. Wnuk-Lipiński Z. [1979], Rozumienie kultury. Szkice socjologiczne, CRZZ Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu