BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Rachunek menedżerski w zarządzaniu zadaniami
Managerial Accounting in Task Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001, nr 561, s. 5-24, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Rachunek kosztów, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Cykl życia produktu, Analiza wskaźnikowa
Costs, Cost accounting, Financial analysis of enterprise, Enterprises financial management, Product life cycle, Ratio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano pojęcie rachunku menedżerskiego dla potrzeb działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Przedstawiono prezentację szczegółowych metod rachunkowych w systemie zarządzania zadaniami. Omówiono następujące koncepcje badawcze charakterystyczne dla rachunku menedżerskiego: rachunek kosztów docelowych działalności firmy, zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu, doskonalenie struktury łańcucha wartości, analiza efektywności zarządzania zadaniami i rachunek dyskontowy w programowaniu zadań.

The aim of the article is to put forward a notion of managerial accounting catering to the operational needs of enterprises. The main emphasis is laid on detailed accounting methods used in task management systems. The managerial accounting is a diagnostic and decision-based approach, directed mainly towards: assessment a given firm's economic effectiveness (from a segmental and synthetic perspective), comparative analysis, and long-term operations planning. The following research concepts characteristic of managerial accounting are discussed in the article: 1) target costing accounts in the activities of the firm, 2) cost management in the product life-cycle, 3) improving the structure of the value chain, 4) analysis of the effectiveness of task management, 5) discount accounting in the planning of tasks. The above approaches and methods constitute selected instruments of task management and are primarily of an economic character. These instruments are currently used in the process of managing firms and in analyses of management effectiveness. They are essential managerial tools, applied both in diagnosis and in decision-making. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H., Ingram M., Marek J. [1998], Przedmiot i metoda diagnozy systemu zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
  2. Dobija M. [1997], Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  3. Drucker P. [1976], Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa.
  4. Hedderwick K. [1992], Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstw, KK NSZZ Solidarność, Gdańsk.
  5. Jaki A. [1993], Analiza wartości dodanej, "Przegląd Organizacji", nr 11.
  6. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A. [1997], Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODiDK, Gdańsk.
  7. Mączyńska E. [1994], Ocena kondycji przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze", nr 38.
  8. Porter M.E. [1985], Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
  9. Sidorowicz A. [1998] Uproszczone metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7-8.
  10. Stabryła A. [1998], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu