BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Piotr
Tytuł
Wpływ podaży długu publicznego na krzywą dochodowości
Źródło
Bank i Kredyt, 2002, nr 11-12, s. 261-267
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Papiery wartościowe, Rynek papierów skarbowych, Dochody budżetowe, Premia za ryzyko
Public debt, Debt management, Securities, Treasury securities market, Budget revenue, Risk premium
Uwagi
Materiały z konferencj naukowej NBP pt. "Reformy strukturalne a polityka pieniężna", która odbyła się w Falentach w dniach 24-25 października 2002 r.
Abstrakt
W opracowaniu poddano analizie wpływ zaciągania długu przez Skarb Państwa na kształtowanie się poziomu krzywej dochodowości w Polsce. Analiza przeprowadzona została z punktu widzenia zarządzającego długiem i dotyczy specyficznego okresu ostatnich 2-3 lat. Specyfikę tego okresu określała gra rynku finansowego na konwergencję stóp procentowych wynikającą z postępującego procesu akcesji Polski do Unii Europejskiej i w dalszej perspektywie do Unii Gospodarczej i Walutowej dokonywana w warunkach zmieniającej się premii za ryzyko i wzrostu długu publicznego oraz wysokich stóp procentowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu