BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Feliks, Kurzawa Izabela
Tytuł
Preferencje konsumpcyjne żywności w układzie wojewódzkim
Preferences of food consumption by voivodship
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 3, s. 37-50, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Poziom życia, Preferencje konsumenta, Budżet gospodarstwa domowego, Badania statystyczne, Modele ekonometryczne
Food consumption, Living standard, Consumer preferences, Budgets of households, Statistical surveys, Econometric models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza kształtowania się preferencji konsumpcyjnych żywności w Polsce na podstawie badania indywidualnych budżetów gospodarstw domowych w dwóch przekrojach klasyfikacyjnych. Pierwszy z nich wiąże się z województwem zamieszkania, drugi z klasą miejscowości zamieszkania obejmujacą miasta oraz wieś. Analiza oparta została na ekonometrycznych modelach wydatków oraz spożycia, przy zastosowaniu potęgowo-wykładniczej funkcji popytu. Wykorzystano dane GUS pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych w 1999 r.

The main purpose of this elaboration is an analysis of formation of food consumption preferences in Poland taking into consideration of two classification breakdowns of households. The first is connected with inhabiting voivodship and the latter with classes of cities covering towns with various numbers of population and rural areas. The original - macroeconomic data from surveys of household budget conducted by GUS in 1999 was taken as a main source of surveys. Econometric, index - exponential models of expenditures and food consumption was taken as an instrument of analysis. As a result of conducted analyses of created models received indexes of expenditures and consumption incomes elasticity and territorial indexes (regional by classes of cities) of foodstuffs consumption tendencies. The received results disclosed the largest differences in food consumption preferences by classes of cities than by breakdown of regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kos Cz. (1991): Przemiany w spożyciu żywności w gospodarstwach domowych w Polsce, PAN, IRWiR, Warszawa
  2. Kramer J. (1997): Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  3. Metodyka badań budżetów gospodarstw domowych (1999), Zeszyty metodyczne i klasyfikacje, GUS Warszawa
  4. Mynarski S. (2000): Analiza rynku. Makromechanizmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
  5. Podolec B. (2000): Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
  6. Welfe W. (1978): Ekonometryczne modele rynku. Modele konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu