BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milo Władysław, Kozera Zuzanna, Sieradzka Aneta
Tytuł
Analiza szeregów czasowych inflacji dóbr inwestycyjnych
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 2, s. 9-18, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Dobra inwestycyjne, Dynamika cen, Inflacja, Analiza statystyczna, Rynki finansowe
Time-series analysis, Investment goods, Price dynamics, Inflation, Statistical analysis, Financial markets
Abstrakt
Celem artykułu jest interpretacja statystyczna skonstruowanego szeregu czasowego FIPI (Financial Investor Price Index) inflacji polskich dóbr inwestycyjnych. Szereg czasowy FIPI, będący próbą syntetycznego liczbowego ujęcia inflacji na polskim finansowym rynku kapitałowym, omówiono w dwóch wersjach różniących się interpretacją ceny dobra finansowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśluk U., Operacje otwartego rynku w Polsce: analiza ekonometryczna, rozprawa doktorska, 2001.
 2. Deadman D., Charemza W., Nowa ekonometria, PWE, 1997
 3. Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000
 4. Maddala, Unit root, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
 5. Milo W. i inni, Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy. WUŁ, Łodź 1999
 6. Milo W., Badania ekonometryczne, T.l, WUŁ, Łódź 1997
 7. Milo W. i inni, Inflacja cenowa dóbr inwestycyjnych, WUŁ, Łódź 2002 (przyjęte do druku)
 8. Romer Ch., Romer D., Reducing inflation. The University Chicago Press, Chicago 1997
 9. Sargent Th., Conquest of American inflation, PUP Princeton, Cambridge 1999
 10. Solow R., Taylor R., Inflation, unemployment and monetary policy, The MTT Press Mass, 1998
 11. Van Lear W., Stokes R., A critical reflection on endogenous money and asset price inflation. Journal of Post Keynesian Economics, t. 23
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu