BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Mariola, Kaliszczak Lidia, Kryński Zdzisław, Szara Katarzyna
Tytuł
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych województw
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 2, s. 37-48
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Konkurencyjność, Zatrudnienie, Bezrobocie, Infrastruktura, Finanse lokalne, Rozwój turystyki, Przestrzenna analiza porównawcza
Social economic development, Competitiveness, Employment, Unemployment, Infrastructure, Local finance, Tourism development, Comparative spatial analysis
Kraj/Region
Województwo lubelskie, Województwo małopolskie, Województwo mazowieckie, Województwo podkarpackie, Województwo podlaskie, Województwo pomorskie, Województwo śląskie, Województwo świętokrzyskie, Województwo warmińsko-mazurskie
Lubelskie voivodship, Małopolskie Voivodeship, Mazowieckie Voivodeship, Podkarpackie Voivodship, Podlaskie Voivodship, Pomorskie Voivodeship, Śląskie voivodship, Świętokrzyskie Voivodship, Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Podjęto próbę przedstawienia zróżnicowania niektórych województw pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie ich konkurencyjności. Analiza ma również na celu ocenę możliwości aktywizacji badanych regionów w wyniku rozwoju turystyki. Podstawą odniesienia jest rok 1999.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębniewska M., Tkaczuk M. Agroturystyka: koszty, ceny, efekty. Wyd. Poltext, Warszawa 1997.
 2. Dubiel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000.
 3. Figiel S., Zasoby pracy w gospodarstwach indywidulanych. "Wieś Współczesna", nr 1, 1998.
 4. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, 1968.
 5. Jędrzejczyk J., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995
 6. Lelito E., Regionalna polityka rolna związana z przedsiębiorczością rolną na przykladzie Polski południowo-wschodniej, II Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Kraków
 7. Nawrocka E., Znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki, [W:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, materiały konferencyjne, Złotów 2001.
 8. Palonka K., Rożek-Świderska A., Infrastruktura a rozwój przedsiębiorczości, [W:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, IRWiR, PAN, Warszawa 1993.
 9. Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s.34
 10. Woś A.,: Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego (raport końcowy). Sformulowanie strategii rozwoju, [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa 1998.
 11. Wiatrak A.P., Kreowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego AR w Krakowie, nr 309, 1994, s. 276-286.
 12. Zawadzki W., Infrastruktura techniczna a regionalne zróżnicowanie obszarów wiejskich. "Zagadnienia Ekonomiczno-Rolne", nr 3, 1993.
 13. Żelazna K., Popielarska A., Prowadzenie działalności turystycznej w gospodarstwie rolnicznym jako dodatkowe źródło dochodów. [W:] Turysyuka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, materiały konferencyjne, Złotów 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu