BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Andrzej S.
Tytuł
Edukacja jako instrument rozwoju innowacji
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 5, s. 14-17, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Innowacje, Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa, Stymulowanie innowacyjności
Education, Innovations, Innovative character, Innovation economy, State innovation policy, Stimulate innovations
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Obszary działań normalnych i innowacyjnych w organizacji, [2] Cykle doskonalenia kwalifikacji w czasie, [3] Schemat zdobywania kwalifikacji. Zawiera tabele: [1] Przykłady osiągnięć studentów, [2] Przykłady dokumentów udostępnianych studentom, [3] Przykłądy eksperymentów studentów, [4] Ocena czynników wpływających na innowacyjność osób
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące sposobu wyzwalania działań innowacyjnych w edukacji. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania rynku i oczekiwania pracodawców, gdyż one wymuszają zmiany w edukacji. Przytoczone wnioski z badań własnych autora obejmują okres ostatnich trzech lat, przeprowadzone zostały na próbce liczącej ponad 50 grup studenckich.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Durlik L, Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości-wizja strategiczna. Praca zbiorowa pod redakcją Grudzewski W., Hejduk I., Wyd. Difin, Warszawa 2002.
  2. Grudzewski W., Hejduk K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Wyd. Difin, Warszawa 2004 .
  3. Kozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne. Szansę i ryzyko. Wyd. Akademickie „Żak", Warszawa 2004.
  4. Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania - czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1994.ˆ 5. Perspektywy gospodarki opartej o wiedzę w Polsce - wyniki raportu Banku Światowego. Warszawa, 15 kwietnia 2004 (www.kbn.gov.pl).
  5. PN-ISO 10006:2002. Zarządzanie jakością - wytyczne dotyczące jakości w zarządzaniu przedsięwzięciem.
  6. Rymarczyk J., Czy Dolny Śląsk ma szansę być regionem innowacyjnym?. „Słowo Polskie", 4 sierpnia 2005.
  7. Sobczak D., Transfer technologii oraz narodowy system innowacji. „Problemy Jakości", 2005 nr 7.
  8. Społeczeństwo wiedzy w Polsce?. Debata Ministra Nauki i Informatyzacji z 29 marca 2004 (www.kbn.gov.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu