BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiąkała-Małys Anna
Tytuł
Problem budżetowania kosztów uczelni państwowej w warunkach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - zarys problemu
The Problem of Cost Budgeting in a Public College under a New Act on Higher Education
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1139, s. 48-55, bibliografia 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Budżetowanie, Rachunek kosztów działań, Analiza kosztów
Higher education, Budgeting, Activity Based Costing (ABC), Cost analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problem budżetowania kosztów uczelni państwowych. Omawia istote procesu budżetowania, oraz etapy budowy modelu kosztów kształcenia, do którego wykorzystano metode rachunku kosztow działań (ABC). Przedstawiony model w sposób efektywny wspierać proces budżetowania w szkole wyższej, co w obliczu postępujących zmian w funkcjonowaniu i otoczeniu uczelni staje się warunkiem koniecznm do zrealizowania.

The article shows the problems of budgeting in a public college under conditions of a new Polish law: Act on Higher Education. The necessity of changing the way of cost calculation in the process of teaching is indicated. The paper presents the model of more effective (rational) system of calculation of teaching costs. This model shows how to use endowments received by colleges in a better way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków- Zakopane 2000.
  2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza: koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
  3. MENiS- Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, sierpień 2005, s. 28, http://www.menis.gov.pl/ [4] Miłosz H., Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju PWSZ w Legnicy "Wspólnota Akademicka", Legnica 2003.
  4. Morawski Z., Kryteria efektywności instytucji akademickich, [w:] J. Woźnicki, Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
  5. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003.
  6. Szuwarzyński A., Rachunek kosztów kształcenia jako czynnik zwiększenia efektywności zarządzania szkolą wyższą, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, red. G. Światowy, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2001.
  7. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, póz. 1365 (z 30 sierpnia 2005 r.).
  8. Woźnicki J., Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu