BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta
Tytuł
Segmentacja rynków zagranicznych jako determinant konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstwa
Segmentation of Foreign Markets as a Determinant of International Competitiveness of an Enterprise.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1095, s. 130-138, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe, Segmentacja rynku, Kryteria segmentacji rynku
International competitiveness, Enterprise competitiveness, International market, Market segmentation, Criteria for market segmentation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zanalizowano wpływ segmentacji rynków zagranicznych na konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwa. Określono istotę konkurencyjności międzynarodowej oraz segmentacji rynków. Podjęto również problematykę strategii segmentacji oraz efektywności badań segmentacyjnych.

The study provides an analysis of the influence of foreign markets' segmentation on international competitiveness of an enterprise. The concept of both international competitiveness and markets' segmentation has been defined. The problems of segmentation strategy and segmentation research effectiveness have also been touched upon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aid I., Zif J., Expansion Strategies in Multinational Marketing, "Journal of Marketing" 1979.
 2. Badania marketingowe, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 2002.
 3. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M. K. Nowakowski, Wyd. Key Tex, Warszawa 2000.
 4. Bossak J. W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 5. Craig C.S., Douglas S.P., International Marketing Research, Englewood Cliffs-Prentice-Hall 1983.
 6. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002.
 7. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994.
 8. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 9. Garbarski L., Rutkowski I. i in., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 10. Grzegorczyk G., Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 11. Keegan W.J., Multinational Marketing Management, Englewood Cliffs-New Jersey 1984.
 12. Komór M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 2000.
 13. Kotler P., Armstrong G. i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 14. McDonald M., Dunbar L, Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 15. Penc-Pietrzak L, Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 16. Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Wydawnictwo Indor, Warszawa 2001.
 17. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 18. Rutkowski L, Wrzosek W., Strategia marketingowa, PWE, Warszawa 1985.
 19. Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, AE, Poznań 2002.
 20. Strategie marketingowe, red. R. Krupski, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1998.
 21. Wedel M., Kamakura A., Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundation, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1998.
 22. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu