BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiak Marian, Kida-Kowalczyk Jolanta, Domańska Wiesława
Tytuł
Ochrona środowiska w Polsce w okresie transformacji
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2003, nr 5, s. 32-54
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Statystyka, Inwestycje w ochronę środowiska, Fundusze ekologiczne, Fundusze celowe, Zasoby wodne, Użytkowanie ziemi, Zanieczyszczenie środowiska, Odpady przemysłowe, Odpady komunalne, Lasy, Obszary chronione
Environmental protection, Statistics, Environmental investments, Ecological funds, Target funds, Water resources, Land use, Environmental pollution, Industrial waste, Commercial wastes, Forests, Protected area
Abstrakt
W artykule zawarto statystyczną charakterystykę obrazu środowiska Polski. Przedstawiono stan i ważniejsze tendencje zmian w środowisku w 2001 r., na tle sytuacji ekologicznej kraju w latach 1990-2000, czyli w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio 1992-2002, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2002
 2. A. Balicki, Statystyka w badaniach ochrony środowiska. W: "Statystyka w Praktyce" nr 4, GUS, Warszawa 1998.
 3. M. Grzesiak, Statystyka ochrony środowiska, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, 1998, s. 1-15
 4. M. Grzesiak, Tematyka agrośrodowiskowa w badaniach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, 2002, s. 1-13
 5. Instytut Badawczy i Leśnictwa, Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2000 r. na podstawie badań monitorowanych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2001
 6. Leśnictwo 2002, GUS, seria "Informacje i Opracowania Statystyczne"
 7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - "Raport o stanie lasów w Polsce, CILP, Warszawa 2002
 8. Planowanie gospodarki odpadami w Polsce - Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002.
 9. Polityka leśna państwa (przyjęta przez Radę Ministrów w 1997 r.). Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa 1997.
 10. Prawo do informacji o środowisku, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Biuletyn nr 3, Warszawa 1994.
 11. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1992-1993, Inspeckja Ochrony środowiska, Warszawa, 1992.
 12. Raport z monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczychw 2000 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2001.
 13. Ważniejsze problemy statystyki środowiska, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1993 (red. naukowa M. Grzesiak).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu