BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszka Michał
Tytuł
Cykl koniunkturalny a zmiany realnego kursu walutowego
Cyclical economic trends versus changes in real exchange rate
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 1, s. 28-39, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Kurs walutowy
Business cycles, Exchange rates
Abstrakt
Jednym z czynników ekonomicznych, który powinien ujawnić swój wpływ na kurs waluty danego kraju, jest kształtowanie się jego produktu krajowego brutto w porównaniu z PKB innego państwa. Zarówno modele zakładające elastyczne ceny, jak i koncepcje odwołujące się do sztywności cenowych przewidywały, że tego typu relacja polega na realnej deprecjacji waluty, gdy PKB analizowanego państwa jest względnie wysoki. W opracowaniu powyższy wniosek został poddany weryfikacji, w której wykorzystano dane statystyczne opisujące wybrane gospodarki. Należały do nich systemy ekonomiczne Australii, Japonii, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Za każdym razem dokonano oszacowania realnego kursu, biorąc za punkt odniesienia dolara amerykańskiego. Drugą uwzględnianą zmienną stała się miara informująca o stosunku PKB per capita w cenach stałych do analogicznego agregatu uzyskanego dla USA. [abstrakt orginalny]

One of the economic factors which should influence the exchange rate of the currency of a country is the position of its gross domestic product as compared with GDP of another country. Models favouring flexible prices and those opting for strict price control anticipate that this kind of relationship entails real depreciation of currency at times when the GDP of a country is relatively high. This study aimed at verifying the above conclusion, using statistical data for the economies of Australia, Japan, France, Canada, the United States of America, Great Britain and Italy. In each case, the phenomenon was analysed on the basis of the estimated real exchange rate of an individual currency against the American dollar. The second variable in this study was the value showing the relation of GDP per capita in fixed prices to a parallel aggregate for the USA. The results show that it is hard to establish simple and direct correlations, yet the intensity and duration of relative changes in the value of GDP significantly strengthen the relations between the values analysed. It is worth mentioning that the time criterion proves to be of greater importance in this instance. Therefore, it may be concluded that when the increase in economic activity reaches a level well above its long-term average and lasts for several consecutive quarters, the real depreciation of the currency of the country becomes perceptible. Hence, an empirically verifiable relationship between the valuation of a currency and the shaping of the cyclical trends can be observed.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Barczyk, M. Kruszka (1999): Współczesne wahania koniunkturalne w Niemczech i w Polsce. W: Koniunktura gospodarcza w Polsce (red). E. Bem, Prace i Materiały IRG nr 63, SGH Warszawa.
 2. M. Baxter, R.G. King (1999): Measuring Business Cycles; Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series. "The Review of Economics and Statistics", vol. 81, s. 575 –593.
 3. W.W. Charemza, D.F. Deadman (1997): Nowa ekonometria. Warszawa PWE.
 4. D.A. Dickey, W.A. Fuller (1981): Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. "Econometrica" vol. 49, s. 1057-1072.
 5. D.A. Dickey, D.P. Hasza, W.A. Fuller (1984): Testing for Unit Roots in Seasonal Time Series. "Journal of the American Statistocsl Association" vol. 79, s. 355–367.
 6. R. Dornbusch (1976): Expectations and Exchange Rate Dynamics. "Journal of Political Economy", vol. 84, s. 1161–1176.
 7. R.P. Flood, A.K. Rose (1995): Fixing Exchange Rates: A Virtual Quest for Fundamentals. "Journal of Monetary Economics", vol. 36, s. 3-37.
 8. R.P. Flood, A.K. Rose (2001): Uncoverd Interest Parity in Crisis: The Interest Rate Defense in the 1990s, IMF Working Paper nr WP/01/207.
 9. J. Greń (1978): Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa PWN.
 10. R.J. Hodrick, E.C. Prescott (1997): Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit, and Banking", vol. 29, s. 1-16.
 11. S. Hylleberg, R.F. Engle, C.W.J. Granger, B.S. Yoo (1990): Seasonal Integration and Cointegration. "Journal of Econometrics", vol. 44, s. 215-238.
 12. IMF (2002): Recessions and Recoveries. World Economic Outlook.
 13. F.E. Kydland, E.C. Prescott (1982): Time to Build and Aggregate Fluctuations. "Econometrica" vol. 50, s. 1345-1370.
 14. F.E. Kydland, E.C. Prescott (1990): Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth. Federal Reserve Bank of Minneapolis "Quarterly Review", vol. 14, s. 3-18.
 15. D.E.W. Laidler (1993): The Demand for Money, Theories, Evidence and Problems. Harper Collins College Publ., Nowy York.
 16. J.B. Long, C.I. Plosser (1983): Real Business Cycles. "Journal of Political Economy". vol. 91, s. 39–69
 17. R. MacDonald (2000): Concept to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview. Economic Research Group of the Deutche Bundesbank Discussion Paper nr 3/00.
 18. F. Nadal – De Simone, W.A. Razzak (1999): Nominal Exchange Rate and Nominal Interest Rate Differentials. IMF Working Paper nr WP/99/141.
 19. M. Obstfeld, A. Taylor (1997): Nonlinear Aspects of Goods-Market Arbitrage and Adjustment: Heckscher’s Commodity Points Revisited. "Journal of the Japanese and International Economics", vol. 11, s. 441-479.
 20. K. Rogoff (2002): Dornbusch’s Overshooting Model After Tventy – Five Years. IMF Working Paper nr WP/02/39.
 21. P. Sercu, R. Uppal (1998): Exchange Rate Volatility and International Trade: A General Equilibrium Analysis. London Business School Working Paper.
 22. M. Sobczyk (1998): Statystyka. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. A.C. Stockman (1998): New Evidence Connecting Exchange Rates to Business Cycles. Federal Reserve Bank of Richmond "Economic Quarterly" , vol. 84, s. 73-89.
 24. E.M. Syczewska (2002): Niestacjonarność nominalnego i realnego kursu wymiany dla danych sezonowych. „Bank i Kredyt” nr 3.
 25. M.P. Taylor, D.A. Peel, L. Sarno (2001): Nonlinear Mean – Reversion in Real Exchange Rates: Toward a Solution to the Purchasing Power Parity Puzzle. "International Economic Review", vol. 42, s. 1015-1042.
 26. H.R. Varian (1999): Mikroekonomia. Kurs średni, ujęcie nowoczesne. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. A. Wojtyna (2000): Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu