BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Jakub, Brzoza-Brzezina Michał, Szpunar Piotr
Tytuł
Exchange Rate Regimes and Poland's Participation in ERM II
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 1, s. 18-27, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Unie gospodarcze, Polityka pieniężna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II),
Poland's economic integration with the EU, Economic unions, Monetary policy, Economic and Monetary Union (EMU), Exchange Rate Mechanism (ERM II),
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przeanalizowano niektóre zagadnienia wynikające z perspektywy przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Uwaga autorów skupia się na kwestiach związanych z włączeniem Polski do Europejskiego Systemu Kursowego ERM II. Rozpatrywane są możliwe warianty przystępowania do systemu, m.in. kwestia wyboru parytetu centralnego i przedziału dopuszczalnych wahań. Prezentowane są szacunki kursu równowagi dla Polski. W dalszej kolejności analizowane są możliwe strategie prowadzenia polityki pieniężnej w systemie ERM II. Omówiono wady i zalety systemu, rozpatrzono opcję rewaluacji parytetu centralnego przed przystąpieniem do strefy euro. Zagadnienie to jest ściśle związane z siłą efektu Balassy-Samuelsona, którego szacunki dla Polski również zostały uwzględnione w opracowaniu. [abstrakt orginalny]

In this paper the authors address some of the issues resulting from Poland's will to join the Economic and Monetary Union. Their attention focuses on topics related to the possibly soon entry into the European exchange rate mechanism (ERM II). They consider the possible paths of entering the system, providing a detailed analysis of the choice of fluctuation margins and the central parity. Further, the authors analyze the possible monetary policy strategies within the system. They describe the benefits and drawbacks of ERM II participation and consider the eventuality of parity revaluation. In this part estimates of the Balassa-Samuelson effect for Poland are provided.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Alberola, S. Cerero, H. Lopez, A. Ubide (1999): Global Equilibrium Exchange Rates: Euro, Dollar, "ins", "outs" and Other Major Currencies in a Panel Cointegration Framework. IMF Woring Paper, IMF, Washington.
 2. J. Baude, V. Coudert, C. Couharde, (2002): Exchange Rate Regimes and sustainable Parities for CEECs in the Prospect of joining the EMU. Prepared for the International Conference: Towards Regional Currency Area in Chile 26-27 March 2002.
 3. J. Borowski, Woreta, (2002): Immediate Policy Challenges Stemming from Poland's Future EMU Accession, mimeo, NBP.
 4. A. Brook, D. Hargreaves (2001): PPP-based Analysis of New Zealand's Equilibrium Exchange Rate. Reserve Bank of New Zealand, Discussion Paper Series DP2001/01.
 5. M. Brzoza-Brzezina (2003a): Estimating the Natural Rate of Interest: A SVAR Approach NBP Paper No. 27.
 6. M. Brzoza-Brzezina (2003b): Estimating the Natural Rate of Interest in Poland, mimeo, NBP.
 7. M.B. Canzonerri, et al. (1999): Relative Labor Productivity and the Real Exchange Rate in the Long Run: Evidence for a Panel of OECD Countries. "Journal of International Economics" 47, pp. 245-266.
 8. T. Chmielewski (2002): Searching for Optimal Balance Between Real and Nominal Convergence. Case of Poland", mimeo, NBP.
 9. EC 2000: Convergence Report 2000. Commission of the European Communities, May 2000.
 10. EC (2002): Convergence Report 2002. Sweden. Commission of the European Communities, May 2002.
 11. ECB (1998): Agreement of 1 September 1998 between the ECB and the National Central Banks of the Member States Outside the Euro Area Laying Down the Operating Procedures for an Exchange Rate Mechanism in Stage Three of Economic and Monetary Union.
 12. ECB (2000): Convergence Report 2000. European Central Bank.
 13. ECB (2002a): Convergence Report 2002. European Central Bank.
 14. ECB (2002b): Economic Fundamentals and the Exchange Rate of the Euro. ECB Monthly Bulletin, January, pp. 41-53.
 15. B. Egert (2002): Estimating the Impact of the Balassa-Samuelson Effect on Inflation and the Real Exchange Rate During the Transition. "Economic Systems" 26.
 16. B. Egert, et al. (2002): The Balassa-Samuelson Effect in Central and Eastern Europe: Myth or Reality? William Davidson Working Paper 483, University of Michigan Business School.
 17. N.C. Garganas, G.S. Tawlas (2000): Monetary Regimes and Inflation Performances: The Case of Greece. Conference on Greece's Economic Performance and Prospects, Athens, 7-8 December 2000.
 18. K. Habermeier, M. Mesquita (1999): Long-Run Exchange Rate Dynamics: A Panel Data Studies. IMF Working Paper WP/99/50, IMF, Washington.
 19. L. Halpern, C. Wyplosz (2001): Economic Transformation and Real Exchange Rates in the 2000s: the Balassa-Samuelson Connection. "Economic Survey of Europe" 2001/1.
 20. T. Łyziak (2001): Monetary Transmission Mechanisms in Poland. NBP Paper No 19, NBP.
 21. PEP 2002. Pre-Accession Economic Programme. Ministry of Finance, July 2002.
 22. M. Rubaszek (2002): Przewartościowanie złotego: modelowanie kursów równowagi, mimeo, NBP.
 23. P. Szpunar(2002): Perspektywy rozwoju sytuacji płynnościowej w polskim sektorze bankowym. Gdańsk 2002 Zeszyty IBnGR.
 24. J. Williamson (1985): The Exchange Rate System, Policy Analyses in International Economics. Vol. 5, Institute for International Economics, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu