BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulpaka Paweł
Tytuł
Rola publicznego rynku papierów wartościowych w procesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle sektora bankowego
The Role of the Public Securities Market in the Process of Capital Allocation in the Polish Economy, With Reference to the Banking Sector
Źródło
Bank i Kredyt, 2004, nr 1, s. 44-54
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Rynek papierów wartościowych, Rynek publiczny, Giełda papierów wartościowych, Sektor bankowy, Alokacja zasobów
Capital market, Securities market, Public market, Stock market, Banking sector, Resource allocation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem opracowania jest porównanie sektora bankowego oraz rynku papierów wartościowych jako kanałów przepływu kapitału od podmiotów dysponujących jego nadwyżkami do instytucji odczuwających jego niedobór. Stwierdzono nikłą rolę publicznego rynku kapitałowego, w tym giełdy warszawskiej, w alokacji zasobów w polskiej gospodarce.

At first part of the article analyses the quantitative developments in the Polish securities market together with its pivotal element - the Warsaw Stock Exchange. The analysis includes information on the number of companies admitted to public trade and on the number of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The study then concentrates on the macro-economic role that the public trade in securities plays in the Polish economy. The capitalisation analysis of Warsaw Stock Exchange and the analysis of the data concerning the quantitative and qualitative size of the primary market indicate that the allocative role of this sector of the capital market is still quite limited. It is pointed out, however, that the stock exchange has played a significant role in the process of privatisation of a number of the biggest Polish state-owned companies and it is vital for the pension system reform which is being implemented in Poland. In the final part of the article, the stock exchange and the banking sector are compared. The analysis suggests that for the fourteen years of economic transformation, Poland has developed a financial system characteristic of most European countries, with private banks playing the dominant role.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa 2001 PWN.
 2. P. Dembiński, A. Schoenenberger: Financial markets: impossible mission? Eco'Diagnostic 1993.
 3. F. S. Mishkin, S. G. Eakins: Financial markets and institutions. Longman 2000.
 4. Projekcja rozwoju rynku kapitałowego do roku 2002. Praca pod red. E. Pietrzaka, Gdańsk 1998 Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową.
 5. Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego za lata 1991-2001.
 6. Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 22 maraca 1991 r. Dz.U. z 1991 nr 35, poz. 155.
 7. www.gpw.com.pl - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 8. www.knuife.gov.pl - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
 9. www.kpwig.gov.pl - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 10. www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki
 11. www.mofnet.gov.pl - Ministerstwo Finansów
 12. www.msp.gov.pl - Ministerstwo Skarbu Państwa
 13. www.nbp.pl - Narodowy Bank Polski
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu