BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta
Tytuł
Problem agregacji w teorii handlu wewnątrzgałęziowego oraz w badaniach empirycznych
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 3, s. 32-41, bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Teoria handlu, Wymiana handlowa, Handel wewnątrzgałęziowy
Trade theory, Trade exchange, Intra-industry trade
Abstrakt
Autorka analizuje problem niejednoznaczności definicji handlu wewnątrzgałęziowego. Pokazuje, że mianem wymiany wewnątrzgałęziowej określa się różne strumienie handlu. W tym kontekście odmiennie definiuje się też branże. Konsekwencją takiego stanu są problemy z określeniem czynników decydujących o intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej oraz z mierzeniem rozmiarów handlu. Ponieważ opisywany problem dotyczy styku teorii ekonomii i badań empirycznych, wstępem do rozważań jest krótka analiza wybranych aspektów sporu teoretyków z empirystami oraz prezentacja teoretycznych objaśnień genezy handlu międzynarodowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Amiti (1998): New Trade Theories and Industrial Location in the European Union: A Survey of Evidence, Oxford Review of Economic Policy. vol. 14, nr 2, s. 45-53.
 2. A. Aquino (1978): Intra-industry trade and inter-industry specialisation as cuncurrent sources of international trade in manufactures. Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 114, s. 275-295.
 3. B. Balassa B. (1966): Tariff Reductions and Trade in Manufactures Among Industrial Countries. American Economic Review, vol. 56, czerwiec, s. 466-473.
 4. B. Balassa (1979): Intra-Industry Trade and the Integration of Developing Countries in the World Economy. W: Giersch (red.), On the Economics of Intra-Industry Trade. Sympozjum 1978, Tübingen Mohr Siebeck Verlag. s. 245-269.
 5. B. Balassa (1986): Intra-Industry Trade among Exporters of Manufactured Goods. W: Greenaway, Tharakan, Imperfect Competition and International Trade: The PolicyAspects of Intra-Industry Trade. Brighton Wheatsheaf Press. s. 108-128.
 6. J.H. Bergstrand (1982): The Scope, Growth, and Causes of Intra-Industry International Trade. "New England Economic Review", Federal Reserve Bank Boston, wrzesień/październik 1982, s. 45-61.
 7. J.H. Bergstrand (1990): The Heckscher - Ohlin - Samuelson Model, the Linder Hypothesis and the Determinants of Intra-Industry Trade. "The Economic Journal", Royal Economic Society, vol. 100, nr 403, grudzień 1990, s. 1216-1229.
 8. J. Bhagwati, D. Davis (1994): Intra-Industry Trade: Issues and Theory. Discussion Paper nr 697, czerwiec, University of Michigan Press.
 9. U. Broll (1989): Intra-industrielle Arbeitsteilung. Eine aussenhandelstheoretische Analyse. Hartung-Gorre Verlag, Konstanz.
 10. M. Brühlhart, R. Hine, eds., (1999): Intra-Industry Trade and Adjustment: The European Adjustment. University of Nottingham, Nottingham.
 11. R.E. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones (1998): Handel i finanse midzynarodowe. Warszawa 1998 PWE.
 12. J.S. Chipman (1992): Factor Proportions, and Aggregation. W: W. Neuefeind, R.G. Riezman (red.), Economic Theory and International Trade. Essays in Memoriam J.-Trout Rader. Berlin, Heidelberg Springer-Verlag. s. 67-92.
 13. E. Czarny (2002): Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego. Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. A.K. Dixit, J. Stiglitz (1977): Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. "American Economic Review", vol. 67, s. 297-308.
 15. R. Falvey (1981): Commercial Policy and Intra-Industry Trade. "Journal of International Economics", vol. 11, s. 495-511.
 16. R. Falvey, H. Kierzkowski (1987): Product Quality, Intra-Industry Trade and (Im)perfect Competition. W: Kierzkowski, (red.), Protection and Competition in International Trade. Oxford Blackwell.
 17. J.M. Finger (1975): Trade Overlap and Intra-Industry Trade. "Economic Inquiry", vol. 13, nr 4, grudzień, s. 581-589.
 18. S.F. Frowen, red., (1983): Controlling Industrial Economics: Essays in Honour of C.T. Saunders. Londyn Macmillan.
 19. H. Giersch, red., (1979): On the Economics of Intra-Industry Trade. Sympozjum 1978, Tübingen Mohr Siebeck Verlag.
 20. Główny Urząd Statystyczny (1999), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 21. H.P. Gray (1973): Two-way International Trade in Manufactures; a Theoretical Underpinning. Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 109, s. 19-39.
 22. H.P. Gray (1979): Intra-Industry Trade: the Effects of Different Levels of Data Aggregation. W: H. Giersch (red.), On the Economics of Intra-Industry Trade. Sympozjum 1978, Tübingen Mohr Siebeck Verlag, s. 87-110.
 23. D. Greenaway, C. Milner (1986): The Economics of Intra-Industry Trade. Oxford Basil Blackwell.
 24. D. Greenaway, P.K.M. Tharakan i in. (1986): Imperfect Competition and International Trade: The Policy Aspects of Intra-Industry Trade. Brighton Wheatsheaf Press.
 25. H.G. Grubel, P.J. Lloyd (1975): Intra-Industry Trade: the Theory and Measurement of Intra-Industry Trade in Differentiated Products. Londyn Macmillan.
 26. S.D. Gupta, red., (1997): The Political Economy of Globalization. Boston, Dordrecht, London Kluwer Academic Publishers.
 27. E.F. Heckscher (1949): The Effect od Foreign Trade on the Distribution of Income. W: H.S. Ellis, L.A. Metzler (red.), Readings in the Theory of International Trade. Homewood, Irwin.
 28. R. Hine, D. Greenaway, Ch. Milner (1999): Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: An Analysis of Country-and Industry - Specific Determinants. W: Brühlhart, Hine (eds.), Intra-Industry Trade and Adjustment: The European Adjustment. University of Nottingham, Nottingham, s. 70-97.
 29. R.W. Jones (2000): Globalization and the Theory of the Input Trade. Cambridge Mass., London MIT Press.
 30. J.M. Keynes (1935): The General Theory of Employment, Interest and Money. New York Harcourt Brace (przekład na język polski: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa 1956 PWN).
 31. H. Kierzkowski, red., (1987): Protection and Competition in International Trade. Oxford Blackwell.
 32. H. Kierzkowski (1996): Central Europe Looks West. "The World Economy. Global Trade Policy 1996", Blackwell Publishers, s. 29-44.
 33. J. Kol, P.K.M. Tharakan, red., (1989): Intra-Industry Trade Theory, Evidence and Extensions. Macmillan Londyn.
 34. P.R. Krugman (1979): Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade. "Journal of International Economy", nr 9, s. 469-479.
 35. P.R. Krugman (1980): Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade. "American Economic Review", vol. 70, nr 5, s. 950-959.
 36. K. Lancaster (1979): Variety, Equity and Efficiency. Oxford Basil Blackwell.
 37. Lancaster (1980): Intra-Industry Trade under Perfect Monopolistic Competition. "Journal of International Economics ", vol. 10, s. 151-175.
 38. R. Lipsey (1976): Review of Grubel and Lloyd (1975). "Journal of International Economics", nr 6, s. 312-314.
 39. L. Lundberg, P. Hansson (1986): Intra-Industry Trade and Its Consequences for Adjustment. W: D. Greenaway, P.K.M. Tharakan, Imperfect Competition and International Trade: The Policy Aspects of Intra-Industry Trade. Brighton Wheatsheaf Press, s. 129-147.
 40. A. Marshall (1930): The Pure Theory of Foreign Trade. London School of Economics, London.
 41. T. Mayer (1996): Prawda kontra precyzja w ekonomii. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. W. Neuefeind, R.G. Riezman, red., (1992): Economic Theory and International Trade. Essays in Memoriam J.-Trout Rader. Berlin, Heidelberg Springer-Verlag.
 43. B. Ohlin (1933): Interregional and International Trade. Harvard University Press.
 44. R. Pomfret (1979): Intra-Industry Trade in Interregional and International Trade. W: H. Giersch (red.), On the Economics of Intra-Industry Trade. Sympozjum 1978, Tübingen Mohr Siebeck Verlag. s. 115-131.
 45. R. Pomfret (1991): International Trade. Introduction to Theory and Policy. Cambridge Mass., Oxford Basil Blackwell.
 46. P.B.W. Rayment (1976): The Homogeneity of Manufacturing with Respect to Factor Intensity: the Case of the United Kingdom. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 38, s. 203-209.
 47. P.B.W. Rayment (1983): Intra-Industry Specialization and the Foreign Trade of Industrial Countries. W: S.F. Frowen (red.), Controlling Industrial Economics: Essays in Honour of C.T. Saunders. Londyn Macmillan, s. 1-28.
 48. D. Ricardo (1817): On the Principles of Political Economy and Taxation. wyd. 1, J. Murray, Londyn (przedruk: P. Sraffa (1951), vol. 1).
 49. E.A.G. Robinson, wyd., (1960): Economic Consequencies of the Size of Nations. Londyn Macmillan.
 50. W. Siwiński (1980): Międzynarodowa wymiana wewnątrzgałęziowa. Problemy teoretyczne oraz praktyka polskiego handlu zagranicznego. "Gospodarka Planowa" nr 11, s. 543-547.
 51. A. Smith (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (polskie tłumaczenie: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa 1954 PWN).
 52. P. Sraffa, wyd., (1951): The Works and Correspondence of David Ricardo. Cambridge University Press.
 53. Stigler (1964): A Theory of Oligopoly. "Journal of Political Economy", vol. 72, luty, s. 44-61.
 54. P.K.M. Tharakan, red., (1983a): Intra-Industry Trade, Empirical and Methodological Aspects. North-Holland, Amsterdam.
 55. P.K.M. Tharakan (1983b): The Economics of Intra-Industry Trade: A Survey. W: Tharakan (red.), Intra-Industry Trade, Empirical and Methodological Aspects. North-Holland, Amsterdams. 1-34.
 56. P.K.M. Tharakan (1989): Bilateral Intra-Industry Trade between Countries with Different Factor Endowment Pattern. W: Kol, Tharakan (red.), Intra-Industry Trade Theory, Evidence and Extensions. Macmillan Londyn. s. 69-87.
 57. R. Torrens (1815): An Essay on the External Corn Trade. Wyd. 1, Londyn J. Harchard.
 58. Verdoorn (1960): The Intra-Block Trade of Benelux. W: E.A.G. Robinson, (wyd.), Economic Consequencies of the Size of Nations. Londyn Macmillan, s. 291-329.
 59. B.V. Yarbrough, R.M. Yarbrough (1997a): The "Globalization" of Trade: What's Changed and Why? W: Gupta (red.) The Political Economy of Globalization. Boston, Dordrecht, London Kluwer Academic Publishers., s. 81-97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu