BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Wojciech, Pawłowska Małgorzata, Kopczewski Tomasz
Tytuł
Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego (corporate governance) w bankowości. Część I
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 3, s. 4-13
Słowa kluczowe
Zarządzanie bankiem, Zarząd, Formy własności przedsiębiorstwa, Ład korporacyjny, Banki
Bank management, Board of directors, Types of business ownership, Corporate governance, Banks
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań nad władaniem korporacyjnym w bankowości. Celem badania było określenie koncentracji własności i struktury władania korporacyjnego w bankach w Polsce oraz w bankach w wybranych krajach OECD i UE. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy obserwowane obecnie w polskich bankach formy własności są porównywalne ze strukturami w innych systemach bankowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Allen, A.S. Cebenoyan (1991): Bank acquisitions and ownership structure, theory and evidence. "Journal of Banking and Finance" No. 42, s. 419.
 2. F. Allen, D. Gale (2000): Comparing Financial Systems. Cambridge MIT, s. 102.
 3. E. Balcerowicz, A. Bratkowski (2001): Restructuring and Development of the Banking Sector in Poland. CASE Reports nr 44;
 4. A. Berle, G. Means (1932): The Modern Corporation and Private Property, reprint 1991, New Brunschwick.
 5. C. Bobrowski (1985): Wspomnienia ze stulecia. Lublin Wydawnictwo Lubelskie, s. 157.
 6. O. De Bandt (1999): EMU and structure of the European banking system. BIS Conference Papers vol.7, s. 131.
 7. E. Domańska (1986): Kapitalizm menedżerski. Warszawa PWE.
 8. R. Frydman, A. Rapaczyński (1995): Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Znak, s. 163.
 9. R. Frydman, A. Rapaczyński, A.E. Phelps, A. Shleifer (1993): Needed Mechanisms of Corporate Governance and Finance. "Economics of Transition", s. 172.
 10. G. Gorton, R. Rosen (1995): Corporate control, portfolio choice and decline of banking. "Journal of Finance" No. 50, s. 1380.
 11. T.H. Hannan, F. Mavinga (1980): Expense preference and managerial control - the case of banking firm. "Journal of Economics" No. 11;
 12. M. Hirschey (1999): Managerial equity ownership and bank performance. "Economics Letter" No. 64, s. 209.
 13. M. Jerzemowska (1999): Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa PWN.
 14. M. Jerzemowska (2002): Nadzór korporacyjny. Warszawa PWE.
 15. S. Kamiński (2001): Znaczne pakiety akcji. "Glosa", s. 14.
 16. K. Karczmarczuk (1998): Struktura własności a przedsiębiorczość. "Ekonomista", s. 233.
 17. I. Koładkiewicz (1999): Nadzór korporacyjny - perspektywa międzynarodowa (red.). Warszawa Poltex, s. 71.
 18. R. La Porta, F. Lope de Silanez, A. Shleifer (1999): Corporate ownership around the world. "Journal of Finance" nr 52.
 19. W. Łyszkiewicz (2000): Industrial organization - organizacja rynku i konkurencja. Warszawa Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 157.
 20. E. Maug (1998): Large Shareholders as Monitors. "Journal of Finance" nr 1.
 21. C. Mesjasz (2000): Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem. "Nasz Rynek Kapitałowy" nr VII, s. 57
 22. T. Pedersen, S. Thomsen (1995): European Models of Corporate Governance. Materiały z konferencji EIBA Meeting, Urbino, Italy, grudzień 1995 r.
 23. S. Prowse (1997): The Corporate Governance System in Banking - What Do We Know? BNL Quarterly Reviev, March, s. 11.
 24. A. Rohlwik (1991): Strategic Positioning for Financial Institutions. New York Woodhead.
 25. J.K. Solarz (1997): Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych - perspektywa corporate governance. Materiały z konferencji "Raport o Zarządzaniu", Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości;
 26. J.K. Solarz (1997): Zarządzanie strategiczne w bankach. Warszawa Poltext, s. 92.
 27. A. Szumański (2000): Zasady nadzoru właścicielskiego OECD;
 28. M. Śliwiński (2001): Coraz większa koncentracja obrotów. "Parkiet" z 14.11.2001 r.
 29. P. Tamowicz, M. Dzierżanowski (2001): Własność i kontrola polskich korporacji. Polskie Forum Corporate Governance, maszynopis powielony.
 30. J. Teranishi (1997): Bank Governance in the Japanese Economic System. BNL Quarterly Review, March, s. 48.
 31. J. Titenbrun (1997): Ekonomiczny sens prywatyzacji. Poznań Humaniora.
 32. J. Wielechowska-Wypych (2000): Czeski błąd. "Nasz Bank" nr 8, s. 5.
 33. M. Wypych (2001): Nadzór właścicielski w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. W: J. Duraj (red.): Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Płock Wydawnictwo Naukowe NOVUM, s. 160;
 34. K. Zalega (2000): Spór o pojęcie corporate governance. "Organizacja i Kierowanie" nr 3;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu