BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Onoszko Jolanta
Tytuł
Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 4, s. 109-119
Słowa kluczowe
Krótkoterminowe papiery dłużne, Rynek papierów wartościowych, Papiery dłużne
Short-term debt securities, Securities market, Debt securities
Abstrakt
Artykuł charakteryzuje instrument finansowy jakim jest krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez przedsiębiorstwo - pod względem jego formy, sposobu ustalania dochodu, oprocentowania, terminu zapadalności, funkcji oraz podstaw prawnych regulujących obrót tymi papierami. Przedstawiono proces emisji krótkoterminowych papierów dłużnych i uczestników tego procesu, tj. emitentów i inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem roli banku w procesie organizacji emisji oraz w zakresie organizowania rynku wtórnego. Przeanalizowano również kształtowanie się rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce w okresie 1992-2002, poprzedzone charakterystyką rozwoju zagranicznych rynków commercial papers.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Czerkas: Bankowość inwestycyjna w systemie finansowym. Wnioski dla Polski. Materiały i Studia, Zeszyt nr 93, Warszawa, sierpień 1999, s. 16.
 2. W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa 2001 Wyd. PWN, s. 36.
 3. D. Dziawgo: Bony komercyjne na polskim rynku finansowym - wybrane aspekty w działalności bankowej. "Bank i Kredyt" nr 4/1998, s. 5.
 4. Materiały Banku Handlowego w Warszawie SA. Katalog usług i produktów dla firm i instytucji.
 5. M. Nowak: Rynek papierów komercyjnych w Polsce. "Bank i Kredyt" nr 3/1998, s. 52-53.
 6. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie IV kwartału 2002r. Raport Fitch Polska S.A., 2002, s.1.
 7. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie II kwartału 2002r. "Rating & Rynek" 2002, s. 1.
 8. Sytuacja finansowa banków w I kwartale 2002 r., Synteza. Opracowanie Narodowego Banku Polskiego, Warszawa, lipiec 2002, s. 52.
 9. A. Wacławik: Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych. Zakamycze 2002 Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ, s. 27.
 10. R. Walkiewicz: Bankowość inwestycyjna. Warszawa 2001, s. 119 i n.
 11. D. Wieczorek: Commercial papers - skrypty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Bankowe ABC nr 41, s. 5, "Bank i Kredyt" nr 4/1998, s. 5.
 12. P. Żukowski: Commercial papers - krótkoterminowe papiery dłużne. "Bank" nr 12, 1995, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu