BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Tatiana
Tytuł
Pomiar i ocena efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 5, s. 56-65, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Efektywność inwestycji, Pomiar efektywności, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Open pension funds' investments, Efficiency of investment, Efficiency measurement, Open Pension Funds (OPF)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zastosowania miar efektywności zarządzania portfelem do oceny działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie od maja 1999 r. do czerwca 2002 r. przy uwzględnieniu stopy zwrotu i ryzyka. Przeprowadzone badania umożliwiły porównywanie wyników osiąganych przez otwarte fundusze emerytalne względem nich samych oraz względem rynku i względem stopy zwrotu wolnej od ryzyka.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyny Informacyjne. Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.
  2. E. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. T. 1. Warszawa 1996 PWN.
  3. B. Dzik: O wyższości IRR nad JR. "Parkiet" nr 11/2001.
  4. Elton, E. Gruber: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. Warszawa 1998 Wig Press.
  5. R.A. Haugen: Nowoczesna teoria inwestowania. Warszawa 1996 Wig-Press.
  6. http://www.knuife.gov.pl
  7. H.B. Mayo: Wstęp do inwestowania. Warszawa 1997 Wyd. Liber.
  8. F.K. Reilly, K.C. Brown: Analiza inwestycji i zarządzania portfelem. Warszawa 2001 PWE.
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 V 1998 r., w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. nr 63, poz. 407).
  10. Ustawa z 28 VIII 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (Dz.U. nr 139, poz. 934).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu