BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Katarzyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Góral Rafał (Wydział Finansów)
Tytuł
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 5, s. 37-43, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Pomoc gospodarcza, Pomoc regionalna UE, Programy UE, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Poland's economic integration with the EU, Economic assistance, EU regional aid, EU programme, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Abstrakt
Artykuł omawia działania podjęte w Polsce w celu kompleksowego wprowadzenia Programu SAPARD. Porównano polską sytuację z działaniami podjętymi w Hiszpanii i Portugalii w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, czyli przed wejściem do Wspólnot Europejskich w 1986 r. Rozwój, a przede wszystkim modernizacja rolnictwa obu krajów członkowskich stanowiły istotny obszar dostosowań do standardów europejskich w całym okresie przedakcesyjnym. W artykule starano się zbadać sytuację polskiej wsi w przededniu wejścia do Unii Europejskiej oraz odnaleźć analogię do sytuacji Hiszpanii i Portugalii sprzed kilkunastu lat. W podsumowaniu artykułu przedstawiono przewidywane skutki wprowadzenia Programu SAPARD w Polsce, jak również implikacji finansowych przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bielecki: Dwie relacje z jednego spotkania. "Rzeczpospolita" nr 162/2001.
 2. J. Bielecki: Zamiast dopłat pieniądze na rozwój. "Rzeczpospolita" nr 147/2002.
 3. J. Bielecki: Rusza program SAPARD. "Rzeczpospolita" nr 150/2002.
 4. J. Bielecki: Równe warunki po 7 latach. "Rzeczpospolita" nr 160/2002.
 5. G. Dybowski: Doświadczenia Włoch i krajów nowo przyjętych do EWG - wnioski Polski. W: Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską. Praca zbiorowa pod red. A. Kwiecińskiego, H. Runowskiego i J. Wilkina. Warszawa 1994 Fundacja ROZWîJ SGGW.
 6. J.F. Faure: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - instrumenty finansowe Wspólnej Polityki Rolnej. W: M. Brzózka (red.): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Łódź 1998 Instytut Europejski, s. 55 i nast.
 7. H. Jahns: SAPARD - Program pomocy przedakcesyjnej dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. "Wspólnoty Europejskie" nr 4/1999.
 8. D. Leonard: Przewodnik po Unii Europejskiej. Warszawa 1998 Wydawnictwo EMKA Ltd., s. 165 i nast.
 9. PHARE - ISPA - SAPARD. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. "Przegląd Rządowy" nr 9/1999.
 10. W. Piskorz: Unia Europejska i jej polityka rolna. Problemy integracji polskiego rolnictwa. Warszawa 1995 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, s. 19 i nast.
 11. SAPARD, Wyciąg z Programu operacyjnego. Warszawa 2000 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 12. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. "Problemy Integracji Rolnictwa" nr 3/1999.
 13. E. Szot: Problem numer jeden. Raport - Polska Wieś 2000. "Rzeczpospolita" nr 167/2201, s. B2.
 14. A. Zdanowicz: Komu SAPARD? "Nowe Życie Gospodarcze" nr 20/2000.
 15. A. Zygierewicz: Program pomocy przedakcesyjnej SAPARD. "Przegląd Rządowy" nr 4/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu