BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Tomasz
Tytuł
Regulacje rynku walutowego, wymienialności i kursu złotego w latach 1990-2002
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 6, s. 54-71
Słowa kluczowe
Rynek walutowy, Wymienialność złotego, Kurs złotego
Foreign Exchange (FX), Convertibility of the zloty, Polish Zloty exchange rate
Abstrakt
Artykuł jest próbą analizy zmian w regulacjach dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych w zakresie wymienialności, systemu kursowego oraz rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2002. W omawianym okresie nastąpiła stopniowa liberalizacja wszystkich pozycji bilansu płatniczego. Znaczną część artykułu zajmuje analiza skutków postępującej deregulacji na wymienionych obszarach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Backe, C. Wójcik: Some thoughts about the speed of monetary Integration of Central and Eastern Europe EU Accession Countries. "Bank i Kredyt" nr 7-8/2002
 2. G. Bialek: The Polish Zloty Foreign Exchange and Money Market, maszynopis 1994
 3. W. Czepiel: Obsługa zadłużenia zagranicznego Polski a deficyt płatności bieżących. "Bank i Kredyt" nr 5/2000.
 4. M. Janicka: Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego UE - stan obecny i perspektywy. "Bank i Kredyt" nr 6/2002
 5. W. Karaszewski, J. Wiśniewski: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe, "Ekonomista" nr 4/2000, s. 570-571.
 6. A. Koronowski: Kształtowanie polskiej polityki kursowej na drodze do UGW. "Bank i Kredyt" nr 9/2002
 7. K. Lutkowski: Problemy polityki kursowej na drodze Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. "Euro od A do Z"; "Bank i Kredyt" nr 5/2002
 8. K. Lutkowski: Szybciej czy bezpieczniej. Termin wejścia do strefy euro zależy przede wszystkim od restrukturyzacji gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności. "Rzeczpospolita" 19-20 października 2002 r.
 9. W. Małecki: Międzybankowy rynek walutowy w Polsce. Warszawa 1993, s. 2
 10. W. Małecki: Rynek walutowy w Polsce. Warszawa 1996, s. 8-10.
 11. K. Marchewka: Rynek rządowych papierów wartościowych państw strefy euro. "Euro od A do Z", "Bank i Kredyt" nr 9/2002
 12. E. Pietrzak: System dewizowy Polski w latach 1989-1999. "Bank i Kredyt" nr 4/2000, s. 23-24
 13. E. Pietrzak: Wymienialność złotego. Warszawa 1996, s. 35-37.
 14. Z. Polański: Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. Stabilizacja, konkurencyjność i przepływy kapitałowe. "Ekonomista" nr 1-2/1999, s. 136
 15. B. Polszakiewicz: Otwieranie się gospodarki polskiej w latach 90. "Ekonomista" nr 2/2000, s. 243-244.
 16. D.K. Rosati: Polityka kursu złotego w Polsce. Poznań 2001, s. 9
 17. Rynek finansowy w Polsce 1998-2001. Warszawa 2002 Narodowy Bank Polski, s. 66.
 18. E. Rzeszutek: Kurs rynkowy złotego w procesie transformacji gospodarki. "Ekonomista" nr 4/1996, s. 454
 19. E. Rzeszutek: Polityka kursu złotego - dylematy okresu przedakcesyjnego. "Bank i Kredyt" nr 7-8/2000
 20. E. Sadowska-Cieślak: Dylematy liberalizacji krótkoterminowych przepływów kapitałowych w Polsce. "Bank i Kredyt" nr 5/2000, s. 26-28.
 21. R. Walkiewicz: Dlaczego zjednoczona Europa nie chce efektywnego rynku kapitałowego. "Bank i Kredyt" nr 1/2002.
 22. C. Wójcik: Dylematy polityki kursowej na drodze do członkostwa Polski w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. "Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu