BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Capiga Mirosława
Tytuł
Centrala banku - placówka operacyjna: uwarunkowania i kierunki zmian
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 5, s. 74-83, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Ocena działalności banku
Banks, Assessment of banking performances
Abstrakt
W artykule podjęto próbę pokazania różnic między celami strategicznymi a wskaźnikami oceny banku stosowanymi na szczeblu centrali i placówek operacyjnych w aspekcie nowych relacji między centralą a placówkami operacyjnymi.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Harasim: Wpływ konkurencji i nowej ekonomii na strategie rozwojowe banków i ich orientację marketingową w ocenie central banków. W: Strategia wybranych banków zlokalizowanych na terenie Katowic w aspekcie wyzwań rozwojowych. Praca badawcza pod kierunkiem R. N. Hanisza. AE Katowice 2001.
 2. J. Kudła: Organizacja bankowych sieci oddziałowych w Polsce. "Bank i Kredyt" nr 1-2/2001.
 3. K. Kupecka: Centrala i oddział banku - wzajemne relacje. W: Nowoczesna organizacja i metody zarządzania oddziałem banku. Zmierzch czy renesans oddziału? Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów i Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w dniu 30 maja 2001 w Katowicach.
 4. E. Miklaszewska: Zmiany strategii banków komercyjnych pod wpływem trendów w bankowości światowej. W: Przyszłość bankowości na tle tendencji światowych oraz potrzeb gospodarki kraju. V Forum Bankowe, Warszawa 1999.
 5. L. Pawłowicz: Przewidywane zmiany w wielkości i strukturze zatrudnienia oraz kwalifikacji kadr w polskich bankach. W: Zewnętrzne uwarunkowania strategii banków komercyjnych w Polsce do roku 2004. Praca zbiorowa pod red. L. Pawłowicza, Seria Transformacja Gospodarki nr 107, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk 2000.
 6. J. Pietrzak: Wpływ modelu dystrybucji na konkurencyjność banku. "Bank i Kredyt" nr 3/ 2002.
 7. J.K. Solarz: Średniookresowa prognoza poziomu i form konkurencji na krajowym rynku usług bankowym. W: Zarządzanie strategiczne w bankach. podstawowe problemy i uwarunkowania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez PTE, ZBP, Kredyt Bank PBI SA, FEiBB, miesięcznik "Bank". Warszawa 1998.
 8. J.K. Solarz, D. Daniluk, J. Zombirt: Integracja europejska a krajowe banki komercyjne. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999, s. 35.
 9. Strategia wybranych banków zlokalizowanych na terenie Katowic w aspekcie wyzwań rozwojowych. Praca badawcza pod kierunkiem R.N. Hanisza, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 10. Sytuacja finansowa banków w 2001 r. Synteza. NBP, GINB, Warszawa, grudzień 2001.
 11. Sytuacja finansowa banków w I półroczu 2002 r. Synteza. NBP, GINB, Warszawa październik 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu