BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siwiński Włodzimierz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego
Current Account Deficits in Transition Economies in the Light of Intertemporal Theory of Foreign Trade Balances
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 2, s. 145-164, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Deficyt płatniczy, Bilans płatniczy, Obrót bieżący, Rachunek obrotów bieżących
Payments deficit, Balance of payments, Current account balance, Current account
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę teorii obrotów bieżących w ujęciu międzyokresowym jako istotne rozwinięcie tradycyjnego podejścia traktującego deficyt tego bilansu jako zakłócenie. Nowatorstwo tej teorii polega na ujęciu równowagi transakcji bieżących jako zakłócenie wynikającej z optymalizacji konsumpcji w długim okresie czasu. Przy takim podejściu krótkookresowa nierównowaga obrotów bieżących nie jest zakłóceniem, ale staje się częścią optymalnego wyboru maksymalizującego międzyokresową funkcję użyteczności.

The article dwells on intertemporal approach toward the current account balance theory which is regarded as a substantial deepening of the traditional treatment of deficit in the current account. The innovatory character of this approach is manifested by the fact that the deficit is not treated as a disturbance but, on the contrary, as the result of long term optimization of consumption. In economic practice, however, current account deficits may necessitate the implementation of urgent corrective measures which, in turn, may cause foreign exchange crises. The avoidance of excessive deficits should thus be regarded as the objective of economic policy. The deficits in current account in countries of Central and Eastern Europe and in those that aspire to become members of EU are quite high. The expected membership in the EU will rather increase these deficits. Therefore the analysis of current account deficits in the light of intertemporal theory is especially interesting. It allows to demonstrate that in large part the deficits manifest the economic rationality and under these circumstances they might be a source of benefits to be enjoyed by the countries that integrate their economies with the system of EU.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bekaert G., Harvey G, Lundblat Ch., Does Financial Liberalization Spur Growth?, "NBER Working Paper" 2001, nr 824.
 2. Bosworth B., Collins S., Capital Flows to Developing Economies: Implications for Savings and Investment, "Brookings Papers on Economic Activity" 1999, nr 1.
 3. Brooks R., Edisin H., Kumar M., Slok T., Exchange Rates and Capital Flows, "IMF Working Paper" 2001, nr WP/01/190.
 4. Calderon C., Chong A., Zanforlin L., Are African Current Account Deficits Different? Stylized Facts, Transitory Shocks and Decomposition Analysis, "IMF Working Paper" 2001, nr WP/01/4.
 5. Calderon C., Chong A., Loayza N., Determinants of Current Account Deficits in Developing Countries, "Policy Research Working Paper" 1999, nr 2050.
 6. Chinn M.D., Prasad E.S., Medium-Term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries: an Empirical Exploration, "IMF Working Paper" 2000, nr WP/00/46.
 7. Clarida R., Gali J., Gertler M., Optimal Monetary Policy in Open versus Closed Economies: An Integrated Approach, "The American Economic Review" 2001, vol. 91, nr 2.
 8. Clarida R., Gali J., Gertler M., The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective, "Journal of Economic Literature" 1999, nr 4, vol. XXXVII.
 9. Corden W.M., Economic Policy, Exchange Rates and the International System, Oxford University Press, The University of Chicago Press, Chicago 1994.
 10. De Grauwe P. International Money: Post-War Trends and Theories, Clarendon Press, Oxford 1989.
 11. Edwards S., Capital Mobility and Economic Performance: Are Emerging Economies Different?, "NBER Working Paper" 2001b, nr 8076.
 12. Edwards S., Does the Current Account Matter?, "NBER Working Paper" 2001a, nr 8275.
 13. Fernandez de Cordoba G., Kohoe T., Capital Flows and Real Exchange Rate Fluctuations Following Spain's Entry into the European Community, "Journal of International Economics" 2000, nr 1, vol. 103.
 14. Ghosh A.R., Ostry J.D., The Current Account in Developing Countries: A Perspective from the Consumption-Smoothing Approach, "The World Bank Economic Review" 1995, nr 2,vol. 9.
 15. International Financial Statistics, IMF, CD ROM, czerwiec 2002.
 16. Kaminsky G.L., Reinhart C., The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems, "The American Economic Review" 1999, nr 3, vol. 89.
 17. Krugman P., Saving Asia: It's Time to Get Radical, "Fortune", wrzesień 1998.
 18. Maliszewska M., Modelling Real Exchange Rate in Transition: the Case of Poland and Romania, w: Real Exchange Rate, Foreign Trade and Economic Growth, "CASE Studies and Analyses" 1998, nr 147.
 19. Milesi-Feretti G.M., Razin A., Sharp Reduction in Current Account Deficits: An Empirical Analysis, "European Economic Review" 1998, nr 42.
 20. Mishkin F.S., Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, "The Journal of Economic Perspective" 1999, nr 4, vol. 13.
 21. Montiel P.J., Capital Mobility in Developing Countńes: Some Measurement Issues and Empirical Estimates, "The World Bank Economic Review" 1994, nr 3, vol. 8.
 22. Obstfeld M., Rogoff K., Foundation of International Macroeconomics, MIT Press, Camridge MA 1996.
 23. Obstfeld M., The Global Capital Market: Benefactor or Menace, "The Journal of Economic Perspective" 1998" nr 4, vol. 12.
 24. Orłowski W., Makroekonomiczne przyczyny deficytów obrotów bieżących, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 25. Polański Z., Polityka kursu walutowego w Polsce w latach 90. Stabilizacja, konkurencyjność i przepływy kapitałowe, "Ekonomista" 1999, nr 1-2; s. 135-154.
 26. Rogoff K., 1999, International Institutions for Reducing Global Financial Instability, "The Journal of Economic Perspective", vol. 13, no 4, Fall, s. 21-42.
 27. Rybiński K., Capital Inflows in Central and Eastern Europe: Inflation, Balance of Payments and Recommended Policy Responses, "CASE Studies and Analyses" 1998, nr 132.
 28. Sachs J.D., Larrain F.B., Macroeconomic in the Global Economy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1993.
 29. Sadowski Z., Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, "Ekonomista" 1999, nr 1-2; s. 109-117.
 30. Sinn S., Net External Asset Positions of 145 Countries, Kiel University"Kieler Studien" 1990, nr 234.
 31. Sławiński A., Finansowanie deficytu w obrotach bieżących, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 32. Stiglitz J., Redefining the Role of the State, wywiad przeprowadzony przez B. Snowdon, "World Economics" 2001, nr 3, vol. 2.
 33. Ventura J., Towards a Theory of Current Accounts, "NBER Working Paper" 2002, nr 9163.
 34. World Development Indicators, CD ROM, World Bank, Washington, D.G, 2001.
 35. World Economic Outlook, IMF, październik 2000.
 36. World Economic Outlook, IMF, październik 2001.
 37. World Economic Outlook, IMF, kwiecień 2002.
 38. World Economic Outlook, IMF, wrzesień 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu