BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jung Bohdan
Tytuł
Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia? (debata nad czasem wolnym z lat siedemdziesiątych XX wieku)
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2003, nr 2, s. 17-29, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Czas pracy, Czas wolny
Working time, Leisure time
Abstrakt
Odwołując się do modnego obecnie pojęcia równowagi między pracą a życiem (Work-Life Balance), które odzwierciedla dokonującą się współcześnie intensyfikację i wydłużenie czasu pracy oraz mody czy konieczności pracoholizmu, artykuł ten próbuje dowieść, że w debacie na temat czasu wolnego, jaka miała miejsce w naukach społecznych w latach 60. i 70. poruszono już szereg kwestii uważanych teraz za nowe czy odkrywcze. Dotyczy to także pomysłów na wprowadzenie w cyklu życiowym jednostki większej równowagi między pracą, dochodami i czasem na korzystanie z życia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adret J., (1977), Travailler deux heures par jour, Seuil, Paris.
 2. Ambather M., (1969), Marcuse et la civilisation américaine, Eds. Aubier Montaigne, Paris.
 3. Auge H. (1968), Temps social et développement, "Cahiers ORSTOM, Séries Sciences Humaines", Vol. 5, no. 3.
 4. Aznar Ch. (1981), Tous â mi-temps. Non aux loisirs, Seuil, Paris.
 5. Baudrillard J. (1978), Le système des objets, Gallimard, Paris.
 6. Bonnefond Ph. (1978), Temps de travaux manuels et rentabilité financière en agriculture semi-motorisée, "Cahiers ORSTOM, Séries Sciences Humaines", Vol. 2.
 7. Cacérés B. (1973), Loisirs et travail du Moyen Age à nos jours, Seuil, Paris.
 8. Castells M. (2002), The Rise of the Network Society, Vol.1 (2nd edition), Blackwell Publishers, Oxford.
 9. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), "Czas wolny - czas konsumpcji?", PWE, Warszawa.
 10. Clark C., Haswell M. (1966), Economics of Subsistence Agriculture, MacMillan Co., London.
 11. Cushman G. (red.), Veal A. J. (1996), World Leisure Participation in a Global Village, CAB International, Wallingford, Oxford.
 12. Danecki J. (1974), Jedność podzielonego czasu, KIW, Warszawa.
 13. Delors J. (1980), La revolution du temps choisi, Albin Michel, Paris.
 14. Dufour R. (1980), La mythologie du weekend, les Editions du Cerf, Paris.
 15. Dumazedier J. (1962), Vers un civilisation du loisir?, Seuil, Paris.
 16. Dumazedier J. (1974), Sociologie empirique du loisir, Seuil, Paris.
 17. Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. (1995), Consumer Behavior. International Edition (8th Edition), The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, Forth Worth.
 18. Galbraith J.K. 1973, Economics and the Public Purpose, Houghton Mifflin, Boston.
 19. Ghez G.R., Becker G.S., (1975) The allocation of time and goods over the life cycle, National Bureau of Economic Research, New York.
 20. Gore A. (1977), Adieu au proletariat, Seuil, Paris.
 21. Grossin W. (1979), Dès resignés aux gageants, Seuil, Paris.
 22. Jankelovich D. et al. (1983), Work and Human Values: an International Report on Jobs in the 1980s and 1990s, Aspen Institute for Humanistic Studies, London.
 23. Jung B.(1987), O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego, "Monografie i Opracowania", Nr 241, SGPiS, Warszawa.
 24. Kreps J., Spengler J. J. (1966), The Leisure Component of Economic Growth w: The Employment Impact of Technological Change, Vol.11, US Government Printing Office, Washington DC.
 25. Lefebvre H. (1968), La vie quotidienne dans le monde moderne, Gallimard, Paris.
 26. Lerner M. (1957), America as a Civilization, Simon and Schuster, New York.
 27. O.de Lima Camargo (1984), Temps libre et culture des aires urbaines dans les sociétés en : oie de développement - le cas du Brésil w: "Revue Tiers Monde", No. 97.
 28. Linder S. (1969), Harried Leisure Class, Routledge, London.
 29. Mendras K. (1979), Voyage au pays de l'utopie rustique, Actes Sud, Paris.
 30. Murphy J. (1974), Philosophical implications of leisure w: Concepts of Leisure Philosophical Implications, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 31. Riesman D. (1967), Leisure and Work in Post-Industrial Society, w: (red.) Burke J., New Technologies and Human Values, Wadsworth Publishing Co., Belmont.
 32. Sahlins M. (1976), Stone Age Economics, Aldine Publishing Co., Chicago.
 33. Sue R. (1981), Les loisirs - que sais-je? Vers la Société du temps libre, PUF, Paris.
 34. Szalai A. et al. (1966), The Use of Time, Mouton Co., the Hague.
 35. Parker S. (1976), Sociology of Leisure, George Allen and Unwin, London.
 36. Roberts K. (1993), Career trajectories and the mirage of increased social mobility, w: Bates I., Riseborough G. (red.), "Youth and Inequality", Open University Press, Buckingham.
 37. Sainsaulieu R. (1980), Identité au travail, PUP, Paris.
 38. Veblen Th. (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 39. Wellman B. (red.), Haythornthwaite C. (2002), The Internet in everyday life, Blackwell Publishing, Maiden - Oxford - Melbourne - Berlin.
 40. Wnuk-Lipiński E. (1972), Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław.
 41. Wnuk-Lipiński E. (1981), Budżet czasu - struktura społeczna - polityka społeczna, Ossolineum, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu