BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trafiałek Elżbieta
Tytuł
Bezrobocie: stereotypy i wyzwania
Źródło
Polityka Społeczna, 2003, nr 1, s. 11-16
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Zwalczanie bezrobocia, Postawy społeczne, Styl życia, Stopa bezrobocia
Unemployment, Combat unemployment, Unemployment reduction, Social attitudes, Lifestyle, Unemployment rate
Abstrakt
Współczesnych źródeł bezrobocia w Polsce należy upatrywać w urynkowieniu gospodarki, otwarciu granic na import towarów zagranicznych a także w postępie technicznym generującym redukcję zatrudnienia. Od przynajmniej 10 lat struktura bezrobocia w kraju podlega ustawicznym zmianom, dotykając już nie tylko terenów popegeerowskich. Wobec bliskiej perspektywy wstąpienia Polski do UE, walka z bezrobociem powinna być prowadzona kompleksowo i z większym zaangażowaniem tak państwa, jak i władz samorządowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agroturystyka w górach. Coraz więcej gospodarstw, PAP, www.gazeta.pl/rzeszów
 2. R Andrzejewski, K. Trębski, Skok do raju, "Wprost" 2002, nr 22, s. 52-55.
 3. Biuletyn Statystyczny GUS, Warszawa 2002, nr 1 (531).
 4. R. Dmochowski, D. Makowska, Geografia. Zjawisko bezrobocia, Warszawa 1993, s. 246-247.
 5. M. Fałkowska, Polacy o bezrobociu i bezrobotnych, bezrobotni o sobie, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2001, nr 59/01, s. 12 i 15.
 6. Informacje i opracowania bieżące GUS, www.stat.gov.pl
 7. M. Kabaj (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, Warszawa 2001, www.stat.gov.pl
 8. M. Kabaj, Bezrobocie szybko nie spadnie, "Przegląd" 2002, nr 23 (129).
 9. M. Kabaj, Strach o pracę niewiele pomoże, "Życie" 2002, nr 114 (1711), s. 19.
 10. M. Kabaj, Zarys programu aktywnego przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej, Raport IPiSS UNDR Warszawa 2000
 11. H. Lawera, A. Bata, Powiat ropczycko-sędziszowski, Krosno 2001, s. 22-24
 12. J. Mariański, Etos pracy bezrobotnych, Lublin 1994, maszynopis powielany.
 13. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce, www.stat.gov.pl/serwis
 14. Polacy na rynku pracy. Postrzeganie - Szanse - Aktywność, Raport PAP. www.dziennik.krakow.pl
 15. Polska na zasiłku, "Polityka" 2002, nr 17 (2347), s. 3-8
 16. I. Reszke, Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Warszawa 1995, s. 11-23.
 17. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2001, s. 133.
 18. www.geocities .com/WallStreet/3037
 19. www.ips.uw.edu.pl
 20. www.uw.sejm.gov.pl/dokum/budzet
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu