BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapadka Piotr, Niemierka Sławomir
Tytuł
Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne : System prawny oraz organizacja rynku finansowego w Unii Europejskiej
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 10, s. 20-28
Słowa kluczowe
System bankowy, System prawny, Rynki finansowe, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Prawo WE
Banking system, Legal system, Financial markets, Economic and political integration of Europe, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie podstawowych zasad dotyczących funkcjonowania systemu prawnego Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego. Informacje te poprzedzono krótkim wprowadzeniem na temat procesu integracji europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Baka, Przemiany bankowości europejskiej. "Prawo Bankowe" nr 9/2000.
 2. K. Baran: Istota federalnego modelu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i jego niezależność. "Prawo Bankowe" nr 2/2002.
 3. J. Barcz: Członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej a nowa Konstytucja. "Państwo i Prawo" nr 3/1993.
 4. D. Daniluk: Polskie przepisy na tle dyrektyw Unii Europejskiej. "Bank. Miesięcznik Finansowy" nr 3/1998.
 5. J. Galster, C. Mik: Podstawy Europejskiego Prawa Wspólnotowego. Toruń 1996 Fundacja Promocji Prawa Europejskiego.
 6. P. Kawa: Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Kraków 1998 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 7. C. Mik: Europejskie Prawo Wspólnotowe. Warszawa 2000 C. H. Beck
 8. A. Nowak: Integracja Europejska Ð szansa dla Polski? Warszawa 2002 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. T. Peters: Decision-making after the EU Intergovermental Conference. ELJ 1996.
 10. A. Przyborczak-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska: Dokumenty Europejskie. T. III, Lublin 1999.
 11. I. Rutkowska: Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. Szczecin 1998 Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 12. T. Sokołowski: Instytucjonalne i prawne płaszczyzny integracji w Europie. Warszawa 2001 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 13. W. Srokosz: Poj«cie usług finansowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej. "Prawo Bankowe" nr 9/2000.
 14. E. Synowiec: Ekonomiczne Aspekty Traktatu o UE. Warszawa 1995 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 15. K. Szeląg: Swoboda świadczenia usług bankowych w Unii Europejskiej. "Prawo Bankowe" nr 10/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu