BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krełowska-Kułas Maria (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Zawartość metali w pieczarce uprawnej
The Level of Metal Contamination of the Common Field-Mushroom
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 526, s. 21-25, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Badanie żywności, Pierwiastki śladowe, Toksykologia żywności, Zanieczyszczenie środowiska
Commodity science, Food commodities, Food research, Trace elements, Food toxicology, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy było oznaczenie poziomu metali w pieczarce uprawnej. Materiał doświadczalny do badań stanowiły pieczarki uprawowe dwuzarodnikowe (Agaricus bisporus). Badania nad zawartością metali w pieczarce uprawnej prowadzono w 1996 r.

The aim of the studies was to determine the levels of selected metal s in the common field-mushroom. The studies concerned Agaricus campester L.ex Fr. The contents of lead, cadmium, copper, zinc, iron, magnesium and manganese of the mushrooms were determined using the atomic absorption spectrometry. It was found that the lead content of the common field-mushroom coming from the district of Cracow exceeded the limit. The mushrooms grown in the district of Cracow exceeded the limit in respect of the cadmium content. The copper content of the mushrooms from the district of Cracow exceeded the limit allowed by the national regulations. The average zinc content exceeded the limit only in the mushrooms from the district of Cracow. The average values for iron obtained by the author are higher than the values obtained by other authors. The magnesium contents of the tested mushrooms are similar to the amounts found by other authors. The average manganese content found in the mushrooms is comparable to the data given by other authors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzińska Z., Lasota W., Skład chemiczny niektórych grzybów uprawowych, Bromat. Chem. Toksykol. 1981, nr 3-4.
 2. Falandysz J., Bona H., Zawartość metali w pieczarkach Agaricus Sp. dziko rosnących na terenie Gdańska i w jego okolicy, Bromat. Chem. Toksykol. 1992, nr 3.
 3. Gapiński M., Siwulski M., Wpływ dodatku do okrywy wybranych insektycydów na wzrost grzybni i wiązanie owocników pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus), "Problemy Higieny" 1987, nr l.
  .
  Lasota W., Czynniki wpływające na jakość zdrowotną grzybów uprawnych, "Grzyby" 1989, nr 22.
 4. Lasota W., Szkodliwe ilości pierwiastków śladowych w żywności, "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 4.
 5. Lasota W., Zależność obecności zanieczyszczeń chemicznych w grzybach od ich poziomu w podłożu, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1988, nr 4.
 6. Lasota W., Florczak J., Zawartość miedzi w wybranych suszach grzybów wielkoowocnikowych, Materiały Sympozjum Kom. Nauk. PAN nt. Człowiek i Środowisko, Zeszyty Naukowe 1996, nr 14.
 7. Łoś-Kuczera M., Produkty spożywcze, skład i wartość odżywcza, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 1990.
 8. Meisch H.U., Schmitt J.A., Reinle W., Schwermetalle in hoheren Pilzen - Cadmium, Zink und Kupfer, Z. Naturforsch., 32, 1977.
 9. Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B., Toksykologia Żywności, PZWL, Warszawa 1987.
 10. Paczyńska B., Łobaszewski E., Wartość odżywcza grzybów jadalnych, "Przemysł Spożywczy" 1991, nr 1.
 11. PN-75/R-75078, Pieczarka uprawna świeża.
 12. Statkiewicz U., Gayny B., Poziom zanieczyszczenia metalami niektórych grzybów jadalnych dziko rosnących, Roczniki PZH 1994, XLV, 1-2.
 13. Vetter J., Prüfung des Mineralstoffgehaltes von hoheren Pilzen, Int. J. Mycol. Lichenol. 1989, nr 4.
 14. Woźniak W., Zawartość metali w pieczarce dwuzarodnikowej i boczniaku ostrygowatym i ich znaczenie dla człowieka, "Grzyby" 1988, nr 17.
 15. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 III 1993 r. w sprawie substancji dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach, MP, nr 22 z dn. 11 V 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu