BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotarba Wiesław
Tytuł
Europejski patent w Polsce
European Patent in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 5, s. 80-85
Słowa kluczowe
Wiedza chroniona, Prawo własności przemysłowej, Patenty
Protected knowledge, Industrial property law, Patent
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejska Organizacja Patentowa
European Patent Organization (EPOrg)
Abstrakt
W artykule przedstawiono zasadnicze rozwiązania zawarte w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, do której Polska przystąpiła z dniem 1 marca 2004 r., stając się jednocześnie krajem czonkowskim Europejskiej Organizacji Patentowej. Omówiono zakres przekazanych kompetencji do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz przewidywane skutki dla polskiej gospodarki, związane z udzielaniem ochrony patentowej przez ten Urząd na terytorium R.P.

The article presents essential solutions from the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) joined by Poland on March 1st, 2004, becoming at the same time a member state of the European Patent Organisation. The scope of competencies handed over to the European Patent Office, as well as the expected consequences for Polish economy caused by the extension of patent protection by the EPO on Poland are discussed in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu