BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukawer Edward
Tytuł
Oskar Lange
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2005, nr 10, s. 77-95, bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe
Historia gospodarcza, Historia myśli ekonomicznej, Ekonomia polityczna
Economic history, History of economic thought, Political economy
Uwagi
summ.
Lange Oskar
Abstrakt
W artykule omówiono prace i działalność naukową Oskara Langego.

The beginnings of the research career of Oskar Lange were linked with his critical analysis of capitalism. In 1934, aided by Marek Breit, Lange set out to define the mechanism undergoing the functioning of the socialist economy. Two years later, referring to the neo-liberal concepts prevalent at the time and critical of socialism, he presented a decentralized socialist economy model that earned him international acclaim. Lange spent the war years in the United States where he wrote his internationally recognized work on employment and price flexibility. He lectured at several leading U.S. universities and began to perform various social and political functions on behalf of Poland. Another noteworthy period of his career coincided with the beginnings of economic reform in Poland in 1956 and the establishment of an Economic Council under his leadership. Another special moment was the publication of his work on political economics. It raised a lot of polemics and controversy, chiefly because Lange called for the need to include the principle of rational management in Marxist economics. Actually, 20 years later-after Lange's death-these problems provoked heated disputes. In reference to economic reform, Lange was preoccupied with an analysis of ownership forms and the functioning of various types of enterprises as well as the principles of central planning. Lange's last article, The Computer and the Market, raised eyebrows among economists in 1965. In this essay, Lange largely revised his previous assessment of the allocation capabilities of the market. Lange was undoubtedly an outstanding scholar who was recognized around the world and contributed to the international reputation of Polish science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. II Zjazd Ekonomistów Polskich - referaty i dyskusja, "Ekonomista" nr 5 z 1956.
 2. Baka W., [1980], Węzłowe kwestie racjonalności w kierowaniu gospodarką narodową, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 3. Baran P., [1960], National Economic Planning, [w:] B. Haley (red.), A Survey of Contemporary Economics, t. II, Richard D. Irvin, Homewood, Illinois.
 4. Barone E., [1938], Zasady ekonomii politycznej, Księgarnia Powszechna, Kraków.
 5. Barone E., [1947], The Ministry of Production in the Collectivist State, [w:] F. Hayek (red.), Collectivist Economic Planning, George Routledge and Sons Ltd, London.
 6. Bettelheim Ch., [1946], Les Problemes Theoriques et Pratiques de la Planification, Presses Universitaires, Paris.
 7. Bobrowski Cz., [1985], Wspomnienia ze stulecia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 8. Bochenek M., [2004], Oskar Lange w polskiej i światowej ekonomii, [w:] G. Musiał (red. nauk.), Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, Katowice.
 9. Brus W., [1961], Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa.
 10. Dickinson H., [1939], Economics of Socialism, Oxford University Press, London-Edinburgh-Glasgow-New York-Toronto-Melbourne-Capetown-Bombay-Calcutta-Madras.
 11. Dobb M., [1959], Teoria ekonomii a socjalizm, PWN, Warszawa.
 12. Drabińska D., [2004], Chicagowski okres twórczości Oskara Langego, [w:] G. Musiał (red. nauk.), Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, Katowice.
 13. Drabińska D., [2005], Okres amerykański w działalności Oskara Langego, [w:] Z. Sadowski (red. nauk.), Oskar Lange a współczesność, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 14. Dyskusja nad książką Ekonomia polityczna, tow. prof. Oskara Langego, "Nowe Drogi" nr 3z 1960.
 15. Eckhardt A., [1984], Niektóre zagadnienia makroekonomicznej efektywności gospodarki socjalistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 16. Halm G., [1922], Ist der Sozialismus wirtschaftlich möglich?, Wirtschaftsprobleme der Gegenwart.
 17. Halm G., [1947], Further Considerations on the Possibility of Adequate Calculation in a SocialistCommunity, [w:] E Hayek (red.), Collectivist Economic Planning, George Routledge and Sons Ltd, London.
 18. Hayek E, [1947], The Nature and History of the Problem, [w:] F. Hayek (red.), Collectivist Economic Planning, George Routledge and Sons Ltd, London.
 19. Hayek E, [1947], The Present State of the Debate, [w:] Collectivist Economic Planning, George Routledge and Sons Ltd, London.
 20. Hockuba Z., [2005], Brzeziński M., Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych, [w:] Z. Sadowski (red. nauk.), Oskar Lange a współczesność, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 21. Kamiński B. i Okólski M., [1980], Racjonalność systemów społeczno-ekonomicznych w świetle prawa entropii, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 22. Kasprzak T., [1980], Racjonalność i adaptacyjność układów gospodarczych, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 23. Kośmicki K., [2004], Współczesny rozwój ekonomii ekologicznej a założenia teoretyczne ekonomiiOskara Langego, [w:] G. Musiał (red. nauk.), Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, Katowice.
 24. Kowalik T, [2005], Teoria socjalizmu Oskara Langego w konfrontacji z realiami, [w:] Z. Sadowski (red. nauk.), Oskar Lange a współczesność, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 25. Lange O., [1956], Aktualne problemy nauk ekonomicznych w Polsce, "Ekonomista" nr 5 z 1956.
 26. Lange O,. [1958], Podstawowe zagadnienia okresu budowy socjalizmu, [w:] red. nauk. O. Lange (ogólne kierownictwo), K. Łaski i J. Rutkowski, Zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu, KiW, Warszawa.
 27. Lange O., [1959], Ekonomia polityczna, t. I, Zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa.
 28. Lange O., [1961], Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-1960, PWN, Warszawa.
 29. Lange O., [1963], Maszyna licząca i rynek, [w:] O. Lange, Dzieła, t. II, Warszawa.
 30. Lange O., [1973a], Giętkość cen i zatrudnienie, Dzieła, t. I, Warszawa.
 31. Lange O., [1973b], (przy współudziale M. Breita), Droga do socjalistycznej gospodarki planowej, [w:] O. Lange, Dzieła, t. 2, Socjalizm, PWE, Warszawa.
 32. Lange O., [1975], Dzieła, t. 3, Warszawa.
 33. Lerner A. P., [1934], Economic Theory and Socialist Economy, The Review of Economic Studies, t. II.
 34. Lerner A. P., [1944], Economics of Control. Principles of Welfare Economics, Macmillan Co, New York.
 35. Lipiński E., [1970], Wspomnienie o Michale Kaleckim, "Ekonomista" nr 4 z 1970.
 36. Łukaszewicz A., [1980], Racjonalność a konieczność w gospodarce socjalistycznej, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 37. Łukaszewicz A., [1986], Planowanie rozwoju gospodarki socjalistycznej w pracach Oskara Langego, [w:] Z materiałów konferencji z okazji ukończenia dzieł Oskara Lange.
 38. Mises L., [1947], Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, [w:] F. Hayek (red.), Collectivist Economic Planning, George Routledge and Sons Ltd, London.
 39. Mises L., [1922], Die Gemenwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus, Jena.
 40. Mujżel J., [1963], Stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa.
 41. Mujżel J., [1980], Racjonalność gospodarowania na tle problemów funkcjonowania w gospodarce socjalistycznej, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 42. Pajestka J., [1978], Racjonalność makro- i mikroekonomiczna. Strategiczne planowanie centralne, [w:] J. Mujżel, S. Jakubowicz (red. red.), Problemy funkcjonowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych, cz. I "Organizacja planowania centralnego i funkcjonowania państwowych organów administracji gospodarczej, Instytut Planowania, Warszawa.
 43. Pajestka J., [1979], Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. Determinanty postępu II, PWE, Warszawa.
 44. Pajestka J., [1980], Świadome kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych w gospodarce socjalistycznej, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 45. Pajestka J., [1983], Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki, PWE, Warszawa.
 46. Pajestka J., [1986], Plan i rynek w gospodarce socjalistycznej - Koncepcja Oskara Langego, [w:] Z materiałów konferencji z okazji ukończenia dzieł Oskara Lange.
 47. Perczyński M., [1986], Kapitalizm i jego ewolucja w pracach Oskara Lange, [w:] Z materiałów konferencji z okazji ukończenia dzieł Oskara Lange.
 48. Pierson N., [1947], The Problem of Value in the Socialist Community, [w:] F. Hayek (red.), Collectivist Economic Planning, George Routledge and Sons Ltd, London.
 49. Pohorille M., [1981], Preferencje społeczne jako przesłanka wyboru w planie centralnym, [w:] W. Libura-Grzelońska (red.), Cele i zakres reformy gospodarczej, PWE, Warszawa.
 50. Porwit K., [1980], Teoretyczne przesłanki racjonalności gospodarowania w socjalizmie, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 51. Rączkowski S., [1988], Oskar Lange i jego działalność w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kultura-Oświata-Nauka nr 7-8 z 1988.
 52. Robbins L., [1937], Wielkie przesilenie gospodarcze, Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, Kraków.
 53. Sadowski Z., [1980], Uwagi o racjonalności makroekonomicznej, [w:] B. Kamiński i M. Okólski (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 54. Sadowski Z., [1985], Kierunki przeobrażenia systemu funkcjonowania gospodarki narodowej a funkcje państwa socjalistycznego, Zespół XVIII Kongresu Nauki Polskiej, Warszawa.
 55. Secomski K., [1986], Światowa pozycja Oskara Langego w rozwoju nauk ekonomicznych, [w:] Z materiałów konferencji z okazji ukończenia dzieł Oskara Lange.
 56. Sweezy P., [1949], Socialism, McGraw Hill Book Co, New York-Toronto-London.
 57. Sztyber W, [1980], Globalne i makroekonomiczne uwarunkowania racjonalności gospodarowania w socjalizmie, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
 58. Taylor E, [1929], The Guidance of Production in a Socialist State, The American Economic Review, t. XIX.
 59. Wilczyński W, [1965], Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, PWE, Warszawa.
 60. Zieliński J., [1961], Rachunek ekonomiczny w socjalizmie, PWN, Warszawa.
 61. Żurawicki S., [1980], Racjonalność a kwantyfikacja, [w:] B. Kamiński i A. Łukaszewicz (red. red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu