BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salerno-Kochan Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Wąs-Gubała Jolanta
Tytuł
Analiza mikroskopowa zmian strukturalnych tkanin i włókien wełnianych spowodowanych działaniem mikroorganizmów
Microscope Analysis of Structural Changes Caused by Micro-organisms in Woollen Fibres and Fabrics
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 546, s. 63-75, fot., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Włókiennictwo, Wyroby włókiennicze, Biodegradacja, Mikrobiologia, Zanieczyszczenie środowiska
Commodity science, Industrial commodities, Textile industry, Textile products, Biodegradation, Microbiology, Environmental pollution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie mechanizmu biodegradacji wełny w warunkach symulowanych na podstawie obserwacji zmian strukturalnych tkanin i włókien powstałych na skutek działania drobnoustrojów. Badania biodegradacji tkanin wełnianych przeprowadzono za pomocą testu glebowego, a analizę powstałych zmian spowodowanych drobnoustrojami gleby wykonano za pomocą mikroskopu stereoskopowego, optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego.

This article presents the results of a microscope analysis of structural changes in woollen fibres and fabrics by micro-organisms found in soil. The work involved soil test and the use of a strereoscope, optical and scanning microscope. The research enabled the biodegradation mechanism in wool to be identified. Many significant changes were observed in the structure of both woollen fibres and fabrics, attesting to their biodegradation over time. Fabrics made from fibres that had been incubated in soil over the same period of time revealed a different intensity of decomposition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aerobic Biodegradation of Synthetic and Natural Polymeric Materials: A Component of Integrated Solid- Waste Management; Degradable Polymers, Recycling, and Plastics Waste Management, C.A. Pettigrew, G.A. Rece, M.C. Smith, L.W. King, eds. by A.C. Albertsson, S.J. Huang, New York, Basel, Hong Kong 1995.
 2. Anon Determination of Resistance of Textiles to Microbiological Deterioration, British Standard 6085, London 1981
 3. Argawal, Puvathingal, Microbiological Deterioration of Woolen Materials, "Textile Research Journal" 1969, nr 1.
 4. Biodeterioration of Nonwoven Fabrics, W.R. Goynes, J.P. Moreau, A.J. DeLucca, B.F. Ingber, "Textaile Research Journal" 1995, nr 65(8).
 5. Cain R.B., Microbial Degradation of Synthetic Polymers, Microbial Control of Pollution, ed. J.C. Fry, G.M. Gadd, R.A. Herbert, C.W. Jones, I.A. Watson-Craik, Cambridge University Press 1992.
 6. Dutkiewicz M., Kobiela-Mendrek K., Nycz E., Katyńskie tkaniny. Z badań wyjaśniających okoliczności zbrodni popełnionej na polskich oficerach wiosną 1940 r. Cz. II, "Przegląd Włókienniczy" 1997, nr 11.
 7. Factors Affecting the Biodegradability of Biodegradable Polyester in Soil, Y. Yakabe, K. Nohara, T. Hara, Y. Fujino, Chemosphere 1992, vol. 25, nr 12.
 8. Kowalik R., Microbiodeterioration of Library Materials, Part 2, Microbiodecomposition of Basic Organic Library Materials, Restaurator 1980, vol. 4.
 9. Lawes G., Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalizys, Analitycal Chemistry by Open Learning, John Wiley & Sons, London 1987.
 10. Lewis J., Wool. Economic Microbiology, Microbial Biodeterioration, no 6, Academic, London, A.H. Rose ed, 1981.
 11. Maik J., Tkaniny wykopaliskowe z cmentarzyska w Gronowie woj. koszalińskie, Materiały zachodniopomorskie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, t. 23.
 12. McCarthy B J., Biodeterioration in Wool Textile Procesing , Biodeterioration 5, 1981.
 13. Peacock E.E., Characterization and Simulation of Water-degraded Archaeological Textiles: a Review, International Biodeterioration & Biodegradation, 1996, vol. 38, no 1.
 14. PN-89/P-04730. Tekstylia. Wyznaczanie odporności na działanie mikroorganizmów.
 15. Salerno-Kochan R., Wpływ czynników technologicznych na biodegradację tkanin. praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 16. Szostak-Kotowa J., Nowe metody opisu procesu biodeterioracji papieru i ich zastosowanie w badaniach towaroznawczych, Zeszyty Naukowe AE, Seria Specjalna: Monografie, nr 112, Kraków 1993.
 17. The Development and Modification of Some Special Test Methods and the Progress in Standarisation of Test Methods in Germany [w:] Biodegradable Plastics and Polymers, R.J. Müller, J. Augusta, T. Walter, H. Widdecke, eds. by Y. Doi, K. Fukuda, Amsterdam, London, New York, Tokyo 1994.
 18. Wąs J., Salerno-Kochan R., The Biodegradation Process of the Fabric of Soldier's Uniforms, Materiały Konferencji Kryminalistycznej, Lozanna 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu