BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolek Jan (Wydział Towaroznawstwa), Kolek Zofia (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Cechy optyczne materiałów opakowaniowych : Materiały barwne
Optical Properties of Packaging Materials. Coloured Materials
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, nr 510, s. 73-79, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Opakowalnictwo, Fizyka, Badanie opakowań
Commodity science, Packaging science, Physics, Packaging study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Barwa od dawna stanowi jeden z najistotniejszych i niekwestionowanych elementów plastycznych opakowań, najbardziej wpływających na zdolność ich dostrzegania, rozpoznawania i zapamiętywania. Barwa, mając największą zdolność zwracania uwagi, powoduje wyróżnienie produktu spośród innych towarów wspólnie eksponowanych, identyfikuje opakowanie, a niejednokrotnie ma wpływ na ocenę towaru i decyzję o jego zakupie. W artykule omówiono cechy optyczne materiałów opakowaniowych, barwnych.

Colour is one of the most important elements of plastic packaging materials. Possessing the greatest power of attracting one's attention it makes a product distinguishable from other goods exhibited together with it. Colour also identifies the packaging and many a time it influences the evaluation of a product and customer's decision as to buying it. The proper use of coloured packaging materials needs the knowledge of phenomena determining the colour of substances, as well as the knowledge of colour sensations. In the paper parameters defining colour are given, physical phenomena producing colouration of transparent media and opague media are described, and examples illustrating these phenomena are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eknisio-Nilsson M., Nilsson A., Colour is What We See, Europ. Coat. J. 1994, nr 3.
  2. Kolek Z., Połysk powłok lakierowych - metodyka badań, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków, 1991, nr 352.
  3. Koziołowa A., Analiza instrumentalna. Wybrane metody optyczne, AE, Poznań 1993.
  4. Kozłowski T., Walden A., Test różnicowania semantycznego do oceny preferencji barwy opakowań, "Opakowanie" 1986, nr 1.
  5. Kuchni R.G., Colour. Essence and Logic, VNR, Berlin 1983.
  6. Szczeniowski S., Fizyka doświadczalna, t. IV. Optyka, PWN, Warszawa 1967.
  7. Terstiege H., Farbmetrik und Farbkarten in der Pruftechnik, "Farbe und Lack" 1983, nr 8.
  8. Walden-Kozłowska A., Promocyjna funkcja opakowań, "Przemysł Spożywczy" 1994, nr 8.
  9. Walden-Kozłowska A., Z badań nad promocyjną funkcją opakowań, "Opakowanie" 1995, nr 3.
  10. Zeugner G., Barwa i człowiek, Arkady, Warszawa 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu