BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Mieczysław (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Niektóre powiązania towaroznawstwa z marketingiem, zarządzaniem jakością, logistyką i ekologią
On Certain Relations Between the Science or Commodities and Marketing, Quality Management, Logistics, and Ecology
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 518, s. 5-13, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Marketing, Zarządzanie jakością, Logistyka, Ekologia, Opakowalnictwo
Commodity science, Marketing, Quality management, Logistics, Ecology, Packaging science
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano najbardziej zauważalne naturalne powiązania towaroznawstwa z niektórymi nowymi dziedzinami życia. Dawne towaroznawstwo powiązań tych nie miało, bo nie było takich dyscyplin, jak marketing, zarządzanie jakością, logistyka cywilna (a w jej obrębie logistyka towarów) i nie narastały tak szybko problemy ekologiczne, jak to się dzieje we współczesnym świecie.

Until recently the interbranch character of the science of commodities was expressed by its links with natural and technical sciences, and chiefly with chemistry, physics, microbiology and technology. The links with economic sciences were rather limited. These traditional links are still of fundamental significance as regards individual branches of the science of commodities. The general science of commodities becomes more and more related to new branches of science which have been developed under the present economic conditions. They include marketing, quality management, logistics, and environment protection. The paper presents basic tasks and directions of research works carried out within these branches as well as the problems which connect them with the science of commodities. These interrelations are presented in short and exemplified by the problems pertaining to the packaging branch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alber S., Material-, Energie- und Umweltbilanzen als Entscheidungshilfen und Planungsinstrumente in den Bereichen Umwelt und Qualitätssicherung, referat na sympozjum "Warenkunde 2000". Wirtschaftsuniv Wien, Wiedeń 1990.
 2. Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobów, pod red. J. Szymczak, UŁ, Łódź 1998.
 3. Mitsiu M., A New Concept of Quality Management, referat na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Quality for European Integration, AE, Poznań 1996 (maszynopis powielany).
 4. Nakamura I., Commodity and Foeign Trade - View from Commodity Science. Proceedings of VIIth IGWT Symposium, KACS, Seul 1989.
 5. Skrzypek M., Istota i geneza logistyki towarów i jej powiązania z towaroznawstwem, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków 1993, nr 398.
 6. Skrzypek M., Warenkunde 2000, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Kraków 1990.
 7. Słownik pojęć towaroznawczych, pod red. I. Dudy, AE, Kraków 1994.
 8. Szymczak J., Problematyka jakości towarów w Niemczech, "Towaroznawstwo - Problemy Jakości", PTT, Kraków 1995.
 9. Wawak T., System jakości ISO 9000, UJ - Zakład Ekonomii Stosowanej, Kraków 1996.
 10. Wawak T., Zarządzanie przez jakość, UJ - Zakład Ekonomii Stosowanej, Kraków 1996.
 11. Vogel G., Elemente für integrierte Abfallwirschaftskonzepte für Komunen - Erfahrungen aus Europa, referat na sympozjum "Warenkunde 2000". Wirtschaftsuniversität Wien, Wiedeń 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu