BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bezemer Dirk J.
Tytuł
Credit Markets for Agriculture in the Czech Republic
Źródło
Europe-Asia Studies, 2002, vol. 54, nr 8, p. 1301 - 1317
Słowa kluczowe
Sektor finansowy, Rolnictwo, Kredyt rolny
Financial sector, Agriculture, Agricultural credit
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Wąskim gardłem skutecznej transformacji w wielu sektorach, a w szczególności w sektorze rolnym, jest utrzymujący się w krajach postkomunistycznych Europy Środkowej niedorozwój sektora finansowego. Teraz gdy po okresie wielkich zmian makrogospodarczych nastąpiły zmiany przystosowawcze i konsolidacja w sferze mikrogospodarki, banki, z ich potencjałem finansowym i zarządczym mogą odegrać istotną rolę w reorganizacji sektora rolnego. Artykuł stawia sobie dwa cele. Po pierwsze przedstawia specyfikę natury i wyzwań pokomunistycznego rynku kredytów rolnych. Po drugie dąży do zbadania przedstawionych problemów dla przypadku Republiki Czeskiej. W szczególności bada związek pomiędzy alokacją kredytów a rezultatami głównych składowych postkomunistycznych reform i procesów dekolektywizacyjnych w rolnictwie.

One of the bottlenecks of successful transformation in many sectors, and particularly the agricultural sector, in Central European post-socialist countries has been and continues to be the underdevelopment of the financial sector. Now that the phase of large macroeconomic changes is followed by one of adjustment and consolidation in the microeconomic sphere, banks with their financial and governance potential could play a vital role in reorganising the agricultural sectors towards a long-term viable structure. The aim of this article is twofold. First, to outline the peculiar nature and special challenges of post-socialist agricultural credit markets. Second, to explore these problems for the case of the Czech Republic. In particular, the connection between credit allocation and the outcome of the main component of the post-socialist reform in agriculture, the decollectivisation process, will be investigated.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0966-8136
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu