BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Helena
Tytuł
Banki jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 11, s. 29-32, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw z bankami, Finansowanie small businessu, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cooperation of companies with banks, Small business financing, Business activity lending, Small business
Abstrakt
Zwrócono uwagę, że nową tendencją na rynku usług bankowych jest wzrost zainteresowania banków obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. W artykule wskazano przyczyny tego zjawiska. Omówiono rolę kredytów w finansowaniu zewnętrznym przesiębiorstw. Przedstawiono problem współpracy kredytowej banków z sektorem MŚP.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, marzec 2006, www.nbp.com.pl, 01.04.2006.
 2. GRAT A., SOBOLEWSKI P., Wybrane determinanty rozwoju rynku akcji i korporacyjnych instrumentów dłużnych w Polsce, NBP, Warszawa 2005, www.nbp.com.pl, 10.03. 2006.
 3. JÓZEFOWSKA M., Polityka banków komercyjnych w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, NBP, Warszawa 2003, www.nbp.com.pl, 02.04.2006.
 4. KULAWCZUK P., Modele bankowości małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce, www.kig.pl, Konkurs "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", 11.02.2006.
 5. KULAWCZUK P., LESNER P., Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, Bankowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w świetle wyników badań klientów z sektora MSP w roku 2005 w ramach konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", www.kig.pl, 21.03. 2006. [6] LECH A., Podsumowanie VII edycji konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", www.kig.pl, 31.03.2006.
 6. Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku, KPWiG, Warszawa 2005, www.kpwiggov.pl, 10.02.2006.
 7. OSIŃSKI J., TYMOCZKO D. (red.), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r., Warszawa, listopad 2005 r. www.nbp.pl, 17.03.2006.
 8. Publikacje, koniunktura/raport II kwartał 2006 www.nbp.pl, 4.05.2006.
 9. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych TV kwartal 2005, Warszawa październik 2005, www.nbp.pl, 10.01.2006.
 10. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartal 2006. Warszawa styczeń 2006, www.nbp.pl, 02.04.2006.
 11. Ustawa O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz.U. nr 184, poz.1539.
 12. Zaprzyjaźnić się z bankiem, rozmowa z A. Lechem, prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw", nr 2/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu