BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapłata Sławomir
Tytuł
Wytyczne dla planów jakości - norma ISO 10005:2005 a ISO 9001:2000
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 5, s. 21-24, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Planowanie jakości, Normy ISO, System zarządzania jakością, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
Quality, Quality planning, ISO International Standards, Quality management systems, Enterprise Resource Planning (ERP)
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 4 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [2] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 5 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [3] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 6 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [4] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 7 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005, [5] Powiązanie pomiędzy rozdziałem 8 normy ISO 9001:2000 i ISO 10005:2005
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch norm i wzajemnych zależności pomiędzy wytycznymi z normy ISO 10005:2005 i wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000. Zaprezentowano plany jakości, omówiono normy ISO 9001:2000 oraz ISO 10005:2005, system zarządzania jakością, odpowiedzialność kierownictwa oraz wymagania związane z zarządzaniem zasobami, realizacją wyrobu, a także pomiarem, analizą i doskonaleniem.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary, International Organization for Standardization, Geneva 15.12.2000, polskie tłumaczenie: PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  2. ISO 10005 Quality management - Guidelines for quality plans, International Organization for Standardization, Geneva 1995, polskie tłumaczenie: PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, sierpień 1998.
  3. ISO 9001 Quality Management System - Requirements, International Organization for Standardization, Geneva 15.12.2000, polskie tłumaczenie: PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Dz.U. nr 71, póz. 645, §1.2, pkt. 7, s. 4175.
  5. ISO 10005 Quality management systems - Guidelines for quality plans, International Organization for Standardization, Geneva 2005-06-01.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu