BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremen Daria E.
Tytuł
Społeczno-demograficzne i kulturowe uwarunkowania kształtowania zakresu i jakości usług hotelarskich
Socio-demographic and Cultural Conditions for the Development of Hotel Services Quality.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1095, s. 182-192, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Marketing usług hotelarskich, Jakość usług, Zarządzanie jakością, Ekonomiczne aspekty jakości
Hotel industry, Hotel services marketing, Quality of services, Quality management, Economic aspects of quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wybrane społeczne, kulturowe i demograficzne aspekty tworzenia jakości usług hotelarskich, które powinny ukierunkowywać zainteresowania menedżerów obiektów hotelarskich w Polsce w stronę właśnie jakości i zarządzania nią.

Socio-demographic environment and closely connected with it cultural one play an important role in the system of conditions for the development of hotel services quality. The significance and role of the named above types of macro-environment in the process of creating services of the required quality result mainly from their direct influence on such attributes of demand for hotel services as: size and structure, types and nature of needs and preferences, as well as the inclination of quests for traveling and motives in taking it up. The objective of the presented article is to illustrate the selected social, cultural and demographic aspects of hotel services development, which at present and in the near future should focus hotel managers' in Poland and abroad on their quality and management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
 2. Carpentier J., Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym, WSZiM, Warszawa 1996.
 3. Janowska Z., Uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym. Polska rzeczywistość a wymagania Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2000 nr 1.
 4. Jędrzejczyk L, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2000.
 5. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 6. Lisiecka K., Uwarunkowania systemu zapewnienia jakości, "Problemy Jakości" 1996 nr 10.
 7. Mazurek-Łopacińska K., Klient w centrum strategii marketingowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 826, Wrocław 1999.
 8. Medlik S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
 9. Prognozy gospodarstw domowych w Polsce według województw na lata 1999-2030, GUS, Warszawa 2000.
 10. Przewidywane zmiany stanu i struktury ludności wg wieku w krajach europejskich w latach 1995-2020 na tle struktury rynku pracy w Europie w 1995 roku, "Studia Demograficzne" 1998 nr 3.
 11. "Rocznik Statystyki Międzynarodowej" 2000, GUS, Warszawa 2000.
 12. Świat współczesny - miscellanea, "Polityka Społeczna " 2000 nr 8.
 13. Wasilewski L., Europejski kontekst zarządzania jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGAMASZ", Warszawa 1998.
 14. Wasilewski L., W pułapkach definicji, "Problemy Jakości" 1998 nr 1.
 15. Żabińska T., Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania, prawidłowości, przyszłość, AE, Katowice 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu