BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prokop Jacek
Tytuł
Dyscyplinująca rola wykupów spółek akcyjnych
Disciplining role of joint-stock companies' buy-out
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 4, s. 1-25, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Spółki akcyjne, Fuzje i przejęcia, Przejęcie przedsiębiorstwa, Wykup przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Joint stock companies, Mergers and acquisitions, Corporate acquisitions, Company buyout, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przegląd teoretycznych modeli przejęć oraz płynących z nich wniosków dotyczących dyscyplinującej roli wykupów spółek akcyjnych. Jeśli prawdziwe jest twierdzenie, że problem "pasażera na gapę" czyni przejęcia nieopłacalnymi, to dyscyplinująca rola wykupów stoi pod znakiem zapytania. W niniejszej pracy omówiono statyczne i dynamiczne modele przejęć, które pozwalają teoretycznie wyjaśnić podział zysków między akcjonariuszami spóki będącej celem wykupu i wykupującym. Modele statyczne przyczyniły się do zrozumienia procesu wykupu spółek akcyjnych, ale nie pozwoliły wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących skuteczności przejęć jako narzędzia dyscyplinującego menedżerów. Ważnym uzupenieniem tej analizy stały się modele dynamiczne. W ujęciu dynamicznym problem "pasażera na gapę" jest znacznie bardziej zaostrzony przez możliwość składania wielu ofert kupna, więc rozmiary zysków dla wykupującego są niewielkie. Oznacza to, że dyscyplinująca rola przejęć może zostać istotnie ograniczona.

This article provides an overview of theoretical models of acquisitions, along with conclusions relating to disciplining role of joint-stock companies' buy-outs. If it is true that the "stowaway" problem makes acquisitions unprofitable, disciplining role of buy-outs may be challenged. This study presents static and dynamic models of acquisitions, which allow to theoretically explain the distribution of profits between shareholders of a company to be bought out and the buyer. Static models have contributed to understanding of the process of buying out joint-stock companies, but have not allowed do draw unequivocal conclusions concerning the effectiveness of acquisitions as an instrument of disciplining managers. Dynamic models have become a substantial supplement to that analysis. In a dynamic approach, the "stowaway" problem becomes much more acute due to the possibility of placing many offers to buy, hence the amount of profits for the buyer is limited. This means that the disciplining role of acquisitions may be seriously curtailed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagnoli M., Gordon R., Lipman, [1987], Takeover Bids, Defensive Stock Repurchases and the Efficient Allocation of Corporate Control, Working Paper, University of Michigan.
 2. Bagnoli M., Lipman B.L., [1988], Successful Takeovers without Exclusion, „Review of Financial Studies", vol. 1, ss. 89-110.
 3. Baron D.P., Besanko D., [1987], Commitment and Fairness in a Dynamic Regulatory Relationship, „Review of Economic Studies", vol. 54, ss. 413-436.
 4. Bebchuk L.A., [1985], Towards an Undistorted Choice and Equal Treatment in Corporate Takeovers, „Harvard Law Review", vol. 98, ss. 1695-1807.
 5. Bradley M., [1980], Interfirm Tender Offers and the Market for Corporate Control, „Journal of Business", vol. 53, ss. 345-376.
 6. Bradley M., Desai A., Kim E.H., [1988], Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and their Division between the Shareholders of target and acquiring firms, „Journal of Financial Economics", vol. 21, ss. 3-40.
 7. Bradley M., Rosenzweig M., [1986], Defensive Stock Repurchases, „Harvard Law Review", vol. 99, ss. 1377-1430.
 8. Brudney V, Chirelstein M.A., [1978], A Restatement of Corporate Freezeouts, „Yale Law Journal", vol. 87, nr 7, ss. 1354-1376.
 9. Choi D., [1991], Toehold Acquisitions, Shareholder Wealth, and the Market for Corporate Control, „Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 26, nr 3, ss. 391-407.
 10. Comment R., Jarrell G.A., [1987], Two-Tier and Negotiated Tender Offers: The Imprisonment of the Free-riding Shareholder, „Journal of Financial Economics" 1987, vol. 19, ss. 283-310.
 11. Demsetz H., K. Lehn K., [1985], The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences, „Journal of Political Economy" 1985, vol. 93, ss. 1155-1177.
 12. Demski J., Sappington, D., Spiller, P., [1987], Managing Supplier Switching, „Rand Journal of Economics", vol. 18, ss. 77-97.
 13. Ferguson M., [1994], Ownership Structure, Potential Competition, and the Free-Rider Problem in Tender Offers, „Journal of Law, Economics, and Organizations", vol. 10, ss. 35-62.
 14. Franks J.R., Harris R.S., [1989], Shareholder Wealth Effects of Corporate Takeovers: The U.K. Experience 1955-1985, Journal of Financial Economics, 23, ss. 225-249.
 15. Green E., [1984], Continuum and Finite Player Noncooperative Models of Competition, Econometrica, 52, ss. 975-994.
 16. Grossman S., Hart 0., [1980a], Disclosure Laws and Takeover Bids, „Journal of Finance", maj.
 17. Grossman S., Hart 0., [1980b], Takeover Bids, the Free Rider Problem, and the Theory of the Corporation, „Bell Journal of Economics", vol. 11, ss. 42-64.
 18. Harrington J., Prokop J., [1993], The Dynamics of the Free-Rider Problem in Takeovers, „Review of Financial Studies", vol. 6, ss. 851-882.
 19. Harris M., Raviv A., [1979], Optimal Incentive Contracts with Imperfect Information, „Journal of Economic Theory", vol. 20, ss. 231-259.
 20. Hirshleifer D., Titman S., [1990], Share Tendering Strategies and the Success of Hostile Takeover Bids, „Journal of Political Economy", vol. 98, ss. 295-324.
 21. Holmström. B., Nalebuff B., [1992], To the Raider Goes the Surplus? A Reexamination of the Free-Rider Problem, „Journal of Economics and Management Strategy", vol. 1, ss. 37-62.
 22. Jensen M. C., Meckling W., [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics", vol. 3, ss. 305-360.
 23. Manne H.G., [1965], Mergers and the Market for Corporate Control, „Journal of Political Economy", vol. 73, ss. 110-120.
 24. Marris R., [1964], The Economic Theory of Managerial Capitalism, Free Press of Glenco, Illinois.
 25. Morck R., Shleifer A., Vishny R.W., [1988], Management Ownership and Market Valuation, „Journal of Financial Economics", vol. 23, ss. 101-119.
 26. Prokop J., [1999], Warunkowe i bezwarunkowe oferty wykupu spółek akcyjnych, „Ekonomista", nr 6, ss. 723-754.
 27. Prokop J., [2002], Taktyki defensywne przeciwko przejęciom, „Gospodarka Narodowa", nr 11/12.
 28. Ross S., [1978], Disclosure Regulation in Financial Markets: Implications of Modern Finance Theory, w: Key Issues in Financial Regulations, P.P. Edwards (red.), Columbia University Center for Law and Economic Studies.
 29. Scharfstein D., [1988], The Disciplinary Role of Takeovers, „Review of Economic Studies", vol. 55, ss. 185-199.
 30. Scherer P.M., [1988], Corporate Takeovers: The Efficiency Argument, „The Journal of Economic Perspectives", vol. 2, ss. 69-82.
 31. Shleifer A., Vishny R.W., [1986], Large Shareholders and Corporate Control, „Journal of Political Economy", vol. 94, ss. 461-488.
 32. Shleifer A., Vishny R.W., [1988], Value Maximization and the Acquisition Process, „The Journal of Economic Perspectives", vol. 2, ss. 7-20.
 33. Slusky A., Caves R., [1991], Synergy, Agency, and the Determinants of Premia Paid in Mergers, „Journal of Industrial Economics", vol. 39, nr 3, ss. 277-295.
 34. Stulz R., Walkling R., Song M., [1990], The Distribution of Target Ownership and the Division of Gains in Successful Takeovers, „Journal of Finance", vol. 35, ss. 817-833.
 35. Walkling R., [1985], Predicting Tender Offer Success: A Logistic Analysis, „Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 20, nr 4, ss. 461-478.
 36. Williamson O.E., [1964], The economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 37. Yarrow G., [1985], Shareholder Protection, Compulsory Acquisition and the Efficiency of the Takeover Process, „Journal of Industrial Economics", vol. 34, ss. 3-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu