BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Katarzyna
Tytuł
Opieka zdrowotna w świetle teorii agencji
Healthcare in the light of agency theory
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 4, s. 26-46, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna, Teoria agencji
Health care financing, Health care, Agency theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ekonomiczne interakcje występujące pomiędzy podmiotami sektora opieki zdrowotnej postrzegane przez pryzmat modelu przełożonego-podwładnego i teorii agencji. W opracowaniu nie skoncentrowano się na ujęciach formalnych, w zamian zaproponowano próbę opisu relacji kontraktowych pomiędzy podmiotami w opiece zdrowotnej i zachowań, które są odpowiedzią na określoną strukturę bodźców (głównie finansowych). Artykuł ma charakter przeglądowy. Przytoczone zostały aktualne wyniki badań naukowych wykorzystujących do analiz sektora opieki zdrowotnej ekonomiczną teorię agencji.

The article explains economic interactions between the healthcare sector actors, as seen from the point of view of the superior - subordinate model and agency theory. The study does not focus on formal approaches. Instead, a description of contractual relationships between healthcare actors has been proposed along with responses to a specific structure of incentives (mostly financial ones). The article is an overview presenting up-to-date results of scientific research which employs the economic agency theory to analyse the healthcare sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, K.J., [1963], Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care, American Economic Review, 53, ss. 941-969; wyd. pol. za: Essays in the Theory of Risk_Bearing, Harvard University, Markham Publishing Company, Chicago 1971; Lecznictwo z punktu widzenia niepewności i ekonomii dobrobytu, [w:] Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979, rozdz. 8, s. 188-210.
 2. Arrow, K.J., [1986], Agency and the market, [w:] K.J. Arrow and M.D. Intrilligator (eds), Handbook of Mathematical Economics, vol. III. Elsevier, Amsterdam.
 3. Bamberg G., Spremann K. (eds), [1989], Agency theory, information and incentives, Springer-Verlag, Berlin.
 4. Blomqvist A., [1991], The doctor as double agent: Information asymmetry, health insurance, and medical care, Journal Of Health Economics (10) 4, ss. 411-432.
 5. Breyer E, Zweifel P., [1997], Health Economics, Oxford University Press, NY - Oxford.
 6. Clark D., Olsen J.A., [1994], Agency in health care with an endogenou budget constraint, Journal of Health Economics vol. 13 (2), ss. 231-251.
 7. Croxson B., Propper C., Perkins A., [2001], Do doctors respond to financial incentives? UK family doctors and the GP fundholder scheme, Journal of Public Economics 79, ss. 375-398.
 8. Culyer A.J., [1989], The Normative Economics of Health Care Finance and Provision, Oxford Review of Economic Policy 5, ss. 34-58.
 9. Danzon P.M., [2000], Liability for Medical Malpractice, [w:] Handbook of Health Economics, vol. 1B, Amsterdam et al., Elsevier.
 10. Eisenhardt K., [1989], Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review 14(1), ss. 67-74.
 11. Enthoven A.C., [1978], Competition of alternative delivery systems, [w:] Greenberg W. (ed.), Competition in the health care sector: Past, present and future, Aspen Systems Co., Germantown, MD, ss. 255-277.
 12. Enthoven A.C., [1980], Health plan: The only practical alternative to the soaring cost of medical care, Addison-Wesley, Reading, MA.
 13. Evans R.G., [1984], Strained Mercy. The Economics of Canadian Health Care, Toronto: Butterworths.
 14. Gafni A., Charles C., Whelan T, [1998], The physician-patient encounter: the physician as a perfect agent for the patient versus the informed treatment decision-making model, Social Science & Medicine vol. 47, no. 3, ss. 347-354.
 15. Getzen T.E., [2000], Ekonomika zdrowia - teoria i praktyka (red. naukowy przekładu: K. Tymowska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Holmstrom B., [1982], Moral hazard in teams, Bell Journal of Economics 13, ss. 324-340.
 17. Jones A., Zanola R., [1995], Agency and health care, Centre for health Economics, University of York.
 18. Kersnik J., [2001], Determinants of customer satisfaction with the health care system, with the possibility to choose a personal physician and with a family doctor in a transition country, Health Policy 57, ss. 155-164.
 19. Levinthal D., [1988], A survey of agency models of organizations, Journal of Economic Behaviour and Organization 9, ss. 153-185.
 20. MacDonald G.M., [1984], New directions in the economic theory of agency, Canadian Journal of Economics 17, ss. 415-40.
 21. Margolis H., [1982], Selfishness, altruism and rationality, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Mas-Colell A., Whinston M., Green J., [1995], Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford.
 23. Mechanic D., [1990], The role of sociology in health affairs, Health Affairs 9, ss. 85-87.
 24. Mooney G., Ryan M., [1993], Agency in health care: getting beyond first principles, Journal of Health Economics (12) 2, ss. 125-135.
 25. Mooney G., [1995], Key Issues in Health Economics, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf.
 26. Nelson P., [1970], Information and Consumer Behavior, Journal of Political Economy vol. 78, s. 311-29.
 27. Phelps C.E., [1992], Health economics, New York, Harper Collins.
 28. Ramowa struktura dla profesjonalnego i administracyjnego rozwoju praktyki ogólnej/medycyny rodzinnej w Europie, [1998], WHO, Regionalne Biuro Europejskie, Kopenhaga.
 29. Riley J., [2001], Silver Signals: Twenty-Five Years of Screening and Signaling, Journal of Economic Literature 39, ss. 432-478.
 30. Rosen P., Anell A., Hjortsberg C., [2001], Patient views on choice and participation in primary health care, Health Policy 55, ss. 121-128.
 31. Rubenstein A., Yaari M., [1983], Repeated insurance contracts and moral hazard, Journal of Economic Theory 30, ss. 74-97.
 32. Smith PC., Stepan A., Valdmanis V., Verheyen P., [1997], Principal-agent problems in health care systems: an international perspective, Health Policy 41, ss. 37-60.
 33. Sowa A., [2001], Ochrona praw pacjenta w Polsce, Polityka Społeczna vol. 28 (331), nr 10, ss. 31-34.
 34. Thurner P.W., Kotzian P., [2001], Comparative Health Care Systems. Outline for an empirical application of New Institutional Economic Approaches, (ECPR meeting), Grenoble, dostępne na stronie URL: www.essex.ac.uk/ecpr/jointsessions/grenoble/papers.
 35. Tymowska K. (red.), [1992], Finansowanie opieki zdrowotnej. Dylematy wyborów (materiały konferencyjne), Warszawa.
 36. Tymowska K. [1999], Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 37. Tymowska K. [2001], Doświadczenia społeczne z reformami systemowymi. Reforma systemu ochrony zdrowia, [w:] Diagnoza społeczna 2000 (red.), J. Czapiński i T. Panek, Warszawa.
 38. Varian H.R., [1990], Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, W.W. Norton & Company, New York - London.
 39. Vick S., Scott A., [1998], Agency in health care. Examining patients' preferences for attributes of the doctor-patient relationship, Journal of Health Economics 17, ss. 587-605.
 40. Weisbrod B.A., [1978], Comment on M.V. Pauly, [w:] Greenberg, W. (ed.), Competition in the Health Care Sector, Proceedings of a conference sponsored by Bureau of Economics, Federal Trade Commission, Germanstown, Aspen Systems.
 41. Wensing M., Jung H.P., Mainz J., Olesen E, Grol R., [1998], A systematic review of the literature on patient priorities for general practice care. Part 1: description of the research domain, Soc. Sci. Med. vol. 47, nr 10, ss. 1573-1588.
 42. Williams A., [1988], Priority setting in public and private health care, a guide through the ideological jungle, Journal of Health Economics, 7, ss. 173-83.
 43. World Health Organization, [1994], WHO definition of HEALTH, [w:] World Health Organization Basic Documents, WHO, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu