BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słomińska Bożena
Tytuł
Planowanie przestrzenne w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin
Spatial planning in socio-economic development of gmins
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 4, s. 47-62, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój przedsiębiorczości
District, Spatial economy, Spatial planning, Social economic development, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie znaczenia planowania przestrzennego w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich gmin, w tym rozwoju lokalnego rynku. W sposób szczególny scharakteryzowano w nim rolę planu zagospodarowania przestrzennego jako regulatora rozwoju handlu oraz narzędzia pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. W artykule prezentowane są wyniki badania, przeprowadzonego w 2002 roku przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w 450 krajowych gminach reprezentujących powiaty grodzkie, gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie, mającego za zadanie rozpoznanie zachowań gmin w obszarze planowania przestrzennego i regulowania rozwoju handlu na lokalnych rynkach oraz zebranie ich opinii o funkcjonowaniu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

The article is an analysis of spatial planning in socio-economic development of Polish gminas (municipalities), including local market development. In particular, the role of spatial management plan has been characterised as a regulator of trade development and an instrument of stimulating local entrepreneurship. The article presents results of a survey carried out in 2002 by the Institute of Internal Market and Consumption in 450 Polish gminas representing cities with poviat status, urban gminas and urban-rural gminas, to analyse gminas' approaches in the area of spatial planning and regulation of trade development on local markets, as well as to learn their opinion on enforcement of the Law on Spatial Management in the aspect of location of large-area commercial facilities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dutkowska A., [2002], Nieprawidłowości przy budowie marketów, „Gazeta Samorządu i Administracji" nr 12.
  2. Jendra M., [2000], Aktywne zarządzanie gruntami, „Gazeta Samorządu i Administracji" nr 18/19.
  3. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., [2002], Badanie wpływu lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na otoczenie rynkowe (kontekst ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), IRWiK, Warszawa 2002 (maszynopis powiel.).
  4. Krajewski K., [2000], Lokalny program rozwoju przedsiębiorczości, „Gazeta Samorządu i Administracji" nr 5.
  5. System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracyjnej państwa, [2000], Redakcja Wysocka E. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
  6. Topczewska T., Frankowski Z., Rezmer Z., Siemiński W, [1998], Próba oceny funkcjonowania ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w planowaniu miejscowym, [w:] Planowanie przestrzenne skutecznym instrumentem rozwoju kraju. Ogólnopolska Konferencja Planowania Przestrzennego ARSENAŁ IX, Wrocław, 9-10 listopada 1998. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
  7. Ziobrowski Z., Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie podstawowym, [w:] Planowanie przestrzenne skutecznym instrumentem rozwoju kraju. Ogólnopolska Konferencja Planowania Przestrzennego ARSENAŁ IX, Wrocław, 9-10 listopada 1998. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu