BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martin Marek
Tytuł
Małe firmy technologiczne w aglomeracji łódzkiej
Small technology companies in the Łódź aglomeration
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 4, s. 63-80, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo technologiczne, Rozwój przedsiębiorczości, Finansowanie przedsiębiorczości, Aglomeracje miejskie
Small business, Technology-based firms, Entrepreneurship development, Entrepreneurship financing, Urban agglomerations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Małe firmy technologiczne (MFT) są istotnym elementem gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. Stanowią one swego rodzaju pomost pomiędzy sferą B+R a przemysłem. Stymulują proces transferu nowych rozwiązań opracowanych w laboratoriach naukowo-badawczych do gospodarki. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację podstawowych charakterystyk MFT działających w aglomeracji łódzkiej, w tym miedzy innymi określenie skali zjawiska, przekroju branżowego MFT, struktury przychodów ze sprzedaży z podziałem na rynki. W ramach artykułu została również poruszona problematyka finansowania MFT i barier wspópracy z instytucjami finansowymi. Przedmiotem rozważań w dalszej części artykułu są zagadnienia dotyczące wspópracy MFT z otoczeniem, w tym między innymi: zakresu współpracy z innymi przedsiębiorstwami, dominujących relacji między MFT a innymi firmami oraz głównych barier wspópracy pomiędzy MFT działającymi w tej samej branży.

Small technology companies (STCs) are a significant component of advanced economies. They are a kind of a bridge between R&D and industry, stimulating transfer of new solutions from research laboratories to the economy. Scientists setting up their own STCs or co-operating with the existing entities have a unique opportunity to verify market applicability of their research projects' results. STCs contribute to a rise in the level of innovativeness of the national economy. Close cooperation between STCs and the R&D sector may be a positive pattern to be followed by larger entities. This article is to present basic characteristics of STCs operating in the ódŤ agglomeration, including the scale of the phenomenon, the composition of STCs by industry and the structure of sales revenues by market. The article also tackles the issues of STC financing and barriers to co-operation with financial institutions. Later on, the article also covers issues concerning STCs' co-operation with other entities, including the scope of co-operation with other businesses, dominating relationships between STCs and other firms, as well as main barriers to co-operation between STCs operating in the same industry.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amendola M., Bruno S., [1998], The Behavior of the Innovative Firm: Relations to the Environment, „Research Policy", vol. 19.
 2. Delapierre M., Madeuf B., Savoy A., [1998], NTBFs - The French Case, „Research Policy", No. 26.
 3. Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N., [2001], Prawdopodobny wpływ globalizacji na sektor MSP w Polsce, „Gospodarka w Praktyce i Teorii", 1(8) 2001.
 4. Jasiński A. H., [1992], Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 5. Matusiak K.B. i Stawasz E., [1998], Przedsiębiorczość i transfer technologii, Polska perspektywa, Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź-Żyrardów.
 6. Mustar R, [1994], Organisations Technologies et Marches en Creation: la Genese des PME High Tech., „Revue d'Economie Industrielle", No. 67.
 7. New Technology Based Firms in Britain and Germany, [1988], Anglo-German Foundation, London 1988.
 8. OECD, Classification of High-Technology Products and Industries, [1955], Working Party No. 9, Industry Committee on Industrial Statistics, OECD.
 9. Rizzoni A., [1933], Technology and Organization in Small Firms: An Interpretative Framework, Paper for Revue d'Economie Industrielle.
 10. Storey D., Tether B., [1996], New Technology Based Firms (NTBFs) in Europe, European Commission, DG XIII, EIMS.
 11. Yli-Renko H., Autio E., [1998], Technological Renewal: Developing a Systemic Evolution Model, 41st ICBT World Conference, Stockholm, The Catalyzing Impact of New Technology Based Firms in Industrial.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu