BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Piotr
Tytuł
Bariery wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Barriers to Poland's joining the Economic and Monetary Union
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 4, s. 81-103, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Unie gospodarcze, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II),
Poland's economic integration with the EU, Economic unions, Economic and Monetary Union (EMU), Exchange Rate Mechanism (ERM II),
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule została podjęta próba oceny, w jakim stopniu potencjalne bariery na drodze do spenienia kryteriów z Maastricht mogą utrudnić przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) w 2006 roku. Ponadto wskazano zagrożenia związane ze wstąpieniem do ERM2 (Exchange Rate Mechanism 2) oraz przedstawiony został system kursowy, który mógłby te zagrożenia minimalizować.

The article attempts to assess the extent to which potential barriers to fulfilment of the Maastricht criteria may pose an obstacle to joining the Economic and Monetary Union (EMU) in 2006. Results of calculations indicate that the threat of failing to meet the inflation criterion due to closing the demand gap or to the Balassa-Samuelson effect is insignificant. On the other hand, a major barrier to fulfilment of the Maastricht criteria is posed by high structural budget deficit. It can be seen from calculations that at present the budget deficit is to only a limited extent the consequence of cyclical factors, and reduction of the public finance disequilibrium will require a substantial tightening of the fiscal policy. Simultaneous joining of the European Union and the ERM2 system in connection with the planned accession to the EMU in 2006 would increase the risk of setting a strong zloty parity in ERM2 and of failing to comply with the exchange rate criterion. A crawling peg regime might effectively counteract the zloty's appreciation in the period prior to joining the euro zone.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., [2002], The Way to EMU from a Candidate Country's Perspective, materiały NBP.
 2. Bielecki J., [2002], Ile do unijnej kasy, Rzeczpospolita, 23 listopada.
 3. Bofinger R, Wollmershauser T., [2001], Managed Floating: Understanding the New International Monetary Order, University of Wurzburg, Discussion Paper No. 3064.
 4. Bofinger P., Wollmershauser T., [2002], Exchange Rate Policies for the Transition to EMU, University of Wurzburg.
 5. Brandner P., Diebalek L., Schuberth H., [1998], Structural Budget Deficits and Sustainability of Fiscal Positions in the European Union, Oesterreichische Nationalbank, Working Paper 26, Wien.
 6. BRE Bank, [2002], Jak duża jest nasza luka? Ekonometryczne modele szacunku potencjału produkcyjnego Polski, Miesięczny przegląd makroekonomiczny BRE Banku nr 20, kwiecień.
 7. Chwiejczak P, [2002], Koszty i korzyści alternatywnych ścieżek dezinflacji w dochodzeniu do monetarnych kryteriów traktatu z Maastricht, temat w ramach projektu INE PAN, maszynopis powielany.
 8. Coricelli E, [2001], Systemy kursowe przy dochodzeniu do UGW: niektóre argumenty na rzecz wczesnego wprowadzenia euro, Bank i Kredyt, listopad-grudzień.
 9. Dąbrowski M. (red.), [2001], Currency Crises in Emerging Markets - Selected Comparative Studies, Raporty CASE nr 41, Warszawa.
 10. Giorno C., Richardson P., Roseveare D., Noord P. van den, [1995], Potential Output, Output Gap and Structural Budget Balances, OECD Economic Studies No. 24.
 11. Gros D., [2001], Przyszłość złotego: między euro a walutą gospodarki wschodzącej, Bank i Kredyt, listopad-grudzień.
 12. International Monetary Fund, [2002], Republic of Poland. Staff Report for the 2002 Article IV Consultation, raport IMF Republic of Poland z 17 maja.
 13. Krajewski P., [2001], Implikacje budżetowe reform sektora publicznego a kryteria fiskalne z Maastricht, Gospodarka Narodowa, nr 9.
 14. Mc Morrow K., Roeger W, [2001], Potential Output: Measurement Methods, 'New' Economy Influences and Scenarios for 2001-2010 - A comparison of the EU15 and the US, European Communities, Economic Papers, No 150.
 15. Ministerstwo Finansów, [2002], Uzasadnienie uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2003, www.mf.gov.pl.
 16. Myczkowska A., [2002], Euro już na Litwie, Rzeczpospolita, 24 października.
 17. Organisation for Economic Co-operation and Development, [2002], 2002 Annual Review - Poland, OECD, ECO/EDR (2002) 12.
 18. Orłowski W, [2001], Możliwość spełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji EMU, Bank i Kredyt, listopad-grudzień.
 19. Pietrzak E., [2001], Kiedy euro zastąpi złotego, Bank i Kredyt, listopad-grudzień.
 20. Rada Ministrów, [2001], Ustawa budżetowa na 2002 rok. Uzasadnienie, Warszawa.
 21. Rzeczpospolita, [2002], Cel : 2005 rok, 4 grudnia.
 22. Simon A., [2001], Konwergencja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a euro, Bank i Kredyt, listopad-grudzień.
 23. Werwińska J., [2002], E jak euro, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 24. Wójcik C., [2001], Dylematy polityki kursowej na drodze członkostwa Polski w Unii Europejskiej i Walutowej, Gospodarka Narodowa, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu