BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyna Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 5-6, s. 1-22, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Makroekonomia, Cykl koniunkturalny, Teoria cykli koniunkturalnych, Polityka makroekonomiczna
Economic theory, Macroeconomics, Business cycles, Business cycles theory, Macroeconomic policy
Abstrakt
W minionym trzydziestoleciu przekonanie ekonomistów o możliwości wykorzystania polityki makroekonomicznej jako narzędzia ograniczania wahań koniunkturalnych uległo wyraźnemu osłabieniu. Zjawisko to dotyczyło zarówno dociekań teoretycznych, jak i praktyki gospodarczej. W ostatnich kilku latach w gospodarce światowej wystąpiło jednak kilka ważnych zjawisk, które doprowadziły do renesansu zainteresowania ekonomistów skutecznością polityki antycyklicznej. Czynniki te przedstawione zostały w pierwszej części opracowania. W części drugiej omówione zostały wnioski z badań nad wahaniami cyklicznymi. Uwzględnione zostały w niej kontrowersje dotyczące zarówno charakteru zależności między wahaniami cyklicznymi a wzrostem długookresowym, jak i przebiegu koniunktury w krajach wysoko rozwiniętych (przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Japonii). Przedmiotem rozważań części trzeciej jest obserwowana ostatnio dosyć istotna zmiana poglądów na temat skuteczności polityki fiskalnej. Przedstawione są w niej alternatywne podejścia teoretyczne pozwalające rozpatrywać krótkookresowe efekty tej polityki oraz argumenty za i przeciw stosowaniu działań dyskrecjonalnych i reguł polityki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auerbach A.J., [2002], Is There a Role for Discretionary Fiscal Policy?, referat na konferencję w Jackson Hole, maszynopis.
 2. Blinder A.S., [2002], Commentary, tekst na konferencję Rethinking Stabilization Policy w Jackson Hole, maszynopis.
 3. Canzoneri M.B., Cumby R.E., Diba B.T., [2002], Should the European Central Bank and the Federal Reserve Be Concerned About Fiscal Policy?, referat na konferencję w Jackson Hole, maszynopis.
 4. Chatterjee S., [2001], Why Does Countercyclical Monetary Policy Matter?, "Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review", nr 2.
 5. De Long J.B., [1999), Introduction to the Symposium on Business Cycles, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
 6. De Long J.B., [2000], The Triumph of Monetarism?, "Journal of Economic Perspectives", nr 1.
 7. Diebold F.X., Rudebusch G.D., [2001], Five Questions about Business Cycles, "Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review".
 8. Fatas A., Mihov I., [2001], Government Size and Automatic Stabilizers: International and Intranational Evidence, "Journal of International Economics", nr 1.
 9. Fiscal, [2001], Fiscal Rules, Papers presented at the Bank of Italy workshop held in Perugia, 1-3 February 2001, Research Department, Banca D'ltalia.
 10. Fuhrer J.C., Schuh S., red. [1998], Beyond Shocks: What Causes Business Cycles?, Conference Series No. 42, Federal Reserve Bank of Boston, June.
 11. Goodfriend M., King R.G., [1997], The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, "NBER Macroeconomics Annual", The MIT Press.
 12. Lucas R.E., [1981], Studies in Business-Cycle Theory, The MIT Press, Cambridge, Mass.
 13. Mankiw N.G., [2000], The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy, "American Economic Review", nr 2.
 14. McConnell M., Quiros G.P., [2000], Output Fluctuations in the United States: What Has Changed Since the Early 1980s, "American Economic Review", nr 5.
 15. Romer C.D., [1999], Changes in Business Cycles: Evidence and Explanations, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
 16. Romer C.D., Romer D.H., [2002], The Evolution of Economic Understanding and Postwar Stabilization Policy, referat na konferencję Rethinking Stabilization Policy w Jackson Hole, maszynopis.
 17. Setterfield M., red. [2002], The Economics of Demand-led Growth. Challenging the Supply-side Vision of the Long Run, Edward Elgar, Cheltenham.
 18. Seidman L., [2001], Reviving Fiscal Policy, "Challenge", May-June.
 19. Taylor J.B., [1998], Monetary Policy and the Long Boom, "Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Review", November/December.
 20. Taylor J.B., [2000], Reassessing Discretionary Fiscal Policy, "Journal of Economic Perspectives", nr 3.
 21. Woodall P., [2002], The Unfinished Recession. A Survey of the World Economy, "The Economist", September 28th.
 22. Wren-Lewis S., [2000], The Limits to Discretionary Fiscal Stabilization Policy, "Oxford Review of Economic Policy", nr 4.
 23. Wyplosz C., [2001], Fiscal Policy: Institutions vs. Rules, Report prepared for the Swedish Government's Commitee on Stabilization Policy in the EMU, December (maszynopis).
 24. Zarnowitz V, [1999], Theory and History Behind Business Cycles: Are the 1990s the Onset of a Golden Age?, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu