BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczerbak Marek
Tytuł
Podejście zintegrowane i portfelowe w zarządzaniu długiem publicznym
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 5-6, s. 23-35, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Dług publiczny, Zarządzanie długiem
Public finance, Public debt, Debt management
Abstrakt
Celem pracy jest dokonanie przeglądu stanu badań nad optymalizacją zarządzania długiem publicznym. Literaturę dotyczącą optymalizacji zarządzania długiem publicznym podzielić można na dwa główne nurty: zintegrowany oraz portfelowy. W podejściu zintegrowanym analizuje się dług publiczny w szerszym kontekście polityki gospodarczej państwa. Często, jak w przypadku koncepcji wygładzania podatków, optymalizacja polityki fiskalnej i zarządzania długiem traktowana jest w sposób łączny. Podejście portfelowe zajmuje się natomiast zarządzaniem długiem przy z góry określonej polityce gospodarczej państwa. Często podział przebiega między pracami teoretycznymi, z zakresu ekonomii, a praktycznymi, z zakresu polityki gospodarczej, w tym dokumentami przyjmowanymi w poszczególnych państwach przez instytucje zarządzające długiem publicznym. Prawdopodobnym kierunkiem rozwoju badań jest zbliżenie obu nurtów. Wyrazem uświadomienia takiej potrzeby może być Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2003-2005.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Angeletos G.-M., [2001], Fiscal Policy with Non-Contingent Debt and the Optimal Maturity Structure, maszynopis, Harvard University, 2001.
 2. Barro R.J., [1974], Are government bonds net wealth?, "Journal of Political Economy", 82, s. 1095-1117.
 3. Barro R.J., [1997], Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Barro R.J., [1979], On the Determination of the Public Debt, "Journal of Political Economy", 87 s. 940-971.
 5. Barro R.J., [1995], Optimal Debt Management, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5327.
 6. Barro R.J., [1997], Optimal Management of Indexed and Nominal Debt, National Bureau of Economic Research, Working Paper 6197.
 7. Barro R.J., [1996], Reflections on Ricardian Equivalence, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5502.
 8. Bohn H., [1990], Tax Smoothing with Financial Instruments, "American Economic Review" 80(5), s. 1217-1230.
 9. Bohn H., [1988], Why Do We Have Nominal Debt?, "Journal of Monetary Economics", 21, s. 127-140
 10. Bolder D.J., [2002], Towards a More Complete Debt Strategy Simulation Framework, Bank of Canada, Working Paper 2002-13.
 11. Buiter W.H., Tobin J., [1979], Debt Neutrality: A Brief Review of Doctrine and Evidence, [w:] G.M. von Furstenberg, G.M. (red.), Social Security versus Private Saving, Ballinger Pub., Co
 12. Champ B., Freeman S., [2001], Modelling Monetary Economies, Cambridge University Press Cambridge.
 13. Cox J.C., Ingersoll J.E., Ross S.A., [1985], A Theory of the Term Structure of Interest Rates, Econometrica, vol. 53, no. 2, s 385-407.
 14. Danmarks Nationalbank, [2002], Danish Government Borrowing and Debt 2001, The Kingdom of Denmark.
 15. Department of Finance, [2002], Debt Management Strategy 2002-2003, Canada.
 16. Dipartamento del Tesoro, [2002], Guidelines for Public Debt Management for 2002-2003, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Italia.
 17. DMO Annual Review 2000-2001, [2001], United Kingdom Debt Management Office, September.
 18. Dutch Government Securities 2002, [2002], Ministry of Finance of the Netherlands.
 19. European Council, [1997], Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact. Amsterdam, 17 June, Official Journal C 236, 02/08/1997 s. 0001-0002.
 20. Government Debt Management. Annual Report 2001, [2002], Institute de Gestäo do Credito Publico, Portugal.
 21. Goldfajn I., [2002], Indexation of Public Debt: Analytical Considerations and an Application tc the Case of Brazil, [w:] Indexation, Inflation and Monetary Policy, Central Bank of Chile, s. 295-315.
 22. Hawkesby Ch., Wright J., [1997], The Optimal Public Debt Portfolios for Nine OECD Countries: A Tax Smoothing Approach, maszynopis, University of Canterbury, New Zealand.
 23. Heath D., Jarrow R., Morton A., [1992], Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates, Econometrica 60:1, s. 77-105.
 24. HM Treasury, [2002], Debt & Reserves Management Report 2002-2003, March.
 25. The International Monetary Fund and The World Bank, [2001], Guidelines for Public Debt Management.
 26. Klukowski L., Kuba E., [2001], Optymalizacja zarządzania długiem Skarbu Państwa. Minimalizacja kosztów obsługi instrumentów dłużnych emitowanych na rynku krajowym, Materiały i Studia NBP nr 3(119).
 27. Leong D., [1999], Debt Management - Theory and Practice, HM Treasury Occasional Paper No. 10.
 28. Longstaff F., Schwartz E., [1992], Interest Rate Volatility and the Term Structure: A two-factor General Equilibrium Model, Journal of Finance, Vol. 47, s. 1259-1282.
 29. Mandilaras A., [2001], Public Debt Indexation and Tax-Smoothing: Evidence from a Cointegrating VAR, maszynopis, University of Surrey.
 30. Mandilaras A., [2002], Public Debt Indexation and Tax Smoothing: Evidence from the UK, maszynopis, University of Surrey.
 31. Marchewka K., [2002], Cele i niezależność polityki zarządzania długiem publicznym - analiza państw Unii Europejskiej, Seminarium naukowe Narodowego Banku Polskiego.
 32. Mello de L., Hussein K., [2001], Is Foreign Debt Portfolio Management Efficient in Emerging Economies?, International Monetary Fund, Working Paper 01/121.
 33. Missale A., Giavazzi F., Benigno P., [1997], Managing the Public Debt in Fiscal Stabilisations: the Evidence, National Bureau of Economic Research, Working Paper 6311.
 34. Missale A., [2001], Optimal Debt Management with a Stability and Growth Path, Public Finance & Management, 1,1, s. 58-91.
 35. Pattillo C., Poirson H., Ricci L., [2002], External Debt and Growth, International Monetary Fund, Working Paper 02/69.
 36. Rada Ministrów, [2001], Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2002-2004.
 37. Rada Ministrów, [2002], Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2003-2005.
 38. Raport roczny 2001. Dług publiczny, [2002], Ministerstwo Finansów.
 39. Review 2001 Outlook 2002, [2002], Kingdom of Belgium, Ministry of Finance - Treasury - Debt Agency.
 40. Ricardo D., [1951], Funding System, [w:] P. Sraffa (red.), The Works and Correspondence of David Ricardo, t. IV, Cambridge, Cambridge University Press.
 41. Szczerbak M., [2002], Optymalizacja struktury rodzajowej długu publicznego w Polsce, opracowanie w ramach badań własnych (projekt nr 03/S/0071/02), Szkoła Główna Handlowa.
 42. Szczerbak M., [2002], O wygładzaniu podatków w zarządzaniu długiem publicznym, opracowanie w ramach badań własnych (projekt nr 03/S/0071/02), Szkoła Główna Handlowa.
 43. Tobin J., [1963], An essay on Principles of Debt Management, Fiscal and Debt Management Policies, Commission on Money and Credit, s. 143-218.
 44. Ustawa z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu