BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Tytuł
Regulowanie rozwoju handlu detalicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 5-6, s. 97-113, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Handel, Handel detaliczny, Sieci handlowe, Lokalizacja obiektów handlowych
Trade, Retail trade, Chain stores, Trade centres location
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono dylematy, jakie występują obecnie w zakresie planowania rozwoju sieci detalicznej w miastach w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Są one odmienne. Omówiono kierunki działań podejmowanych za granicą dla "ożywienia handlowego" centrum miast oraz reaktywowania handlu i rzemiosła na terenach wiejskich. Przedstawiono także istotę i obszary popularyzacji tzw. najlepszych praktyk europejskich. Na tym tle zaprezentowano obecne problemy związane z próbami regulacji rozwoju super- i hipermarketów w Polsce. Podano propozycje wzmocnienia podstaw informacyjnych dla analizy sieci sklepowej i oceny skutków lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., [2000], Procesy koncentracji w handlu europejskim, [w:] Marketing. Przełom wieków - Paradygmaty. Zastosowania, tom I. Materiały Kongresowe, Jelenia Góra, 24-27 września 2000, Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Badania rynkowe i marketingowe, [1994], praca zbiorowa pod redakcją J. Kramer, PWE, Warszawa.
 3. Drewiński M., [1979], Programowanie sieci detalicznej. Metody ilościowe, Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług nr 183, Warszawa.
 4. Europejskie fakty i doświadczenia, [1999], Streszczenie studium przeprowadzone przez Deutscher Verband fur Wihmungswesen Städtebau und Raumordnung, współfinansowanego przez Komisję Europejską, DGXXIII, Bonn, październik 1997, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 5. Fic D., Wenzel K., [2000], Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu, temat opracowany w ramach programu PHARE Unii Europejskiej, Wyd. ORGANOM, Zielona Góra.
 6. Kłosiewicz U., Słomińska B., [1998], Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu sieci handlowej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 7. Kłosiewicz U., Słomińska B., [1998], Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu sieci handlowej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 8. Kłosiewicz U., Słomińska B., [2001], Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Materiały przygotowane przez Dyrekcję ds. Handlu, Rzemiosła i Usług Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Przemysłu we Francji na seminarium dotyczące środków wspierających rozwój handlu i rzemiosła we Francji, zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w dniu 13 marca 2003 roku.
 10. Misiąg F., [1990], Wpływ wielkopowierzchniowych form handlu na male i średnie firmy, Ekspertyza, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 11. Monitoring przedsiębiorstw handlowych, [2002], Wyniki badania z 2002 roku, opracowanie zrealizowane przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa.
 12. Olearczyk A., [1977], Planowanie ośrodków handlowych. Wielkość i lokalizacja, Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług nr 136, Warszawa.
 13. Raport o stanie handlu wewnętrznego, Polska 2002, [2002], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 01. nr 14, poz. 124).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu