BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarski Włodzimierz W.
Tytuł
Makroekonomiczna efektywność przedsięwzięć gospodarczych
Macroeconomic Effectiveness of Large Scale Projects
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 5, s. 613-638, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Analiza systemowa, Modele makroekonomiczne, Przedsiębiorczość, Oszczędności krajowe, Inwestycje w gospodarce
Economic efficiency, Systemic analysis, Macroeconomic models, Entrepreneurship, Domestic savings, Investments in the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicję i metodę oceny efektywności krajowej przedsięwzięcia gospodarczego. Wyznacza się wywołane danym przedsięwzięciem w skali kraju: dochody ludności, dochody publiczne, wartość krajowej sprzedaży wyrobów i usług oraz produkt krajowy netto. Do obliczeń wykorzystuje się nowej klasy, model sieciowy. Opisano ten model i jego obliczenie oraz podano przyjęte, nieliczne zaożenia upraszczające. Przedstawiono wyniki badań testowych modelu. Wskazano na nowe wyniki oraz ogólną przydatność modelu i metody. Metoda oceny efektywności krajowej przedsięwzięć jest zorientowana na zastosowania w dwu paszczyznach: - do oceny i wyboru konkretnych przedsięwzięć z punktu widzenia interesu kraju, przez podmioty państwowe i komunalne oraz jednostki gospodarcze wasności państwowej i samorządowej a także przedsięwzięć zabiegających o pomoc publiczną,- do badań symulacyjnych i oceny systemów podatkowych i innych instrumentów regulacyjnych, w polityce gospodarczej państwa.

The article presents a new definition as well as a new method of appraising the domesic effectiveness of economic projects. The approach allows for identification of country-wide effects caused by a contemplated project (e.g. consumers' incomes, public revenues, domestic sales of goods and services, net domestic product). The calculations of the values of the resultant variables are based on a new network-type model. The model and its assumptions are fully described in the article. We present test applications pointing to general properties of the model and the method of its use. The domestic effectiveness of projects' appraisal method can be applied within two planes: 1) to select, by state or local governments, such projects (including the ones that call for public subsidy) that generate the highest net country-related benefits; 2) to study, in a simulogic approach, the properties and performance of the existing or being planned systems of regulatory instruments to be used by the government in implementing economic policies.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojarski W., Podstawy metodyczne oceny efektywności w systemach energetycznych, Ossolineum, Wrocław 1979.
 2. Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa 1984.
 3. Bojarski W., Model zależności pomiędzy działalnością przedsiębiorstwa i instytucji a dochodami ludności i funduszy publicznych, „Ekonomista" 2000, nr 2.
 4. Bojarski W., Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych. Wyższa Szkota Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 2001.
 5. Fiszel H., Teoria efektywności inwestycji i jej zastosowanie, PWN, Warszawa 1969.
 6. Kamerschen D., Mc Kenzie R., Nardinelli D., Ekonomia, Wyd. Fundacja Gospodarcza „Solidarność", Gdańsk 1991.
 7. Kantorowicz L.W., Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorzystania zasobów, PWN, Warszawa 1961.
 8. Keynes J.M, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.
 9. Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, wyd. 2, Warszawa 1977.
 10. Manual for Evaluation of Industrial Project, UNIDO, Vienna 1978, 1980, 1986.
 11. Matwiejczuk R., Efektywność - próba interpretacji, „Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 12. Meade J., External Economies and Diseconomies in a Comparatitive Situation, „Economic Journal"1952, nr 245.
 13. Miller D.W., Starr M. K., Praktyka i teoria decyzji, PWN, Warszawa 1971.
 14. Mishan E.J., Elements of Cost-Benefit Analysis, G. Alien and Unwin, London 1972.
 15. Robinson J., Walka z bezrobociem. Wstęp do teorii zatrudnienia, wyd. Delfin, Lublin 1991.
 16. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 17. Schumacher E.F., Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered, Bloud and Briggs, wyd. 5, London 1975.
 18. Scitovsky T., Two Concepts of External Economies, Journal of Political Economy" 1954, nr 2.
 19. Współczesne teorie wzrostu gospodarczego, PTE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu