BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzoza-Brzezina Michał
Tytuł
Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej
The Role of the Natural Level Interest Rate in the Monetary Policy of Poland
Źródło
Ekonomista, 2003, nr 5, s. 593-612, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Naturalna stopa procentowa (NSP), Modele ekonometryczne, Filtry Kalmana
Interest rate, Natural interest rate, Econometric models, Kalman filters
Abstrakt
W opracowaniu została podjęta próba oszacowania poziomu naturalnej stopy procentowej w Polsce. Z prezentowanych badań wyciągnięto wnioski dotyczące kształtu polityki pieniężnej NBP i ewolucji procesów makroekonomicznych po przystąpieniu Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Badania empiryczne wiążą się ściśle z teoretyczną analizą naturalnej stopy procentowej, przeprowadzoną w pierwszej części opracowania ("Ekonomista" 2003, nr 4)

In the article we use the theoretical conclusions formulated in the first part of the study (comp.: "Ekonomista" 2003, nr 4). Using Kalman's filter and structural model of vectors autoregression analysis we concluded that the natural level of interest rate in Poland during 1997-2002 was within the range of 4 to 6p.c, we observed that it closely approximated the variability of the real monthly WIBOR rate. Having in mind that Poland is contemplating to join the EURO zone and noting that the divergence of natural levels of interest rates between Poland and the European Economic and Monetary Union is markedly high we infer that, should the common currency be shortly adopted, an excessive demand pressure might develop in Poland. Then the resulting inflation in Poland might exceed that prevailing in the EU by a contribution commensurate with the Balassa-Samuclson effect. The same mechanism would also increase the current account deficit.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beange R., Poland, w: Global Weekly Economic Monitor, Lehman Brothers, London 2001.
 2. Biuletyn Makroekonomiczny, PKO BP, Warszawa, sierpień 2002.
 3. Blanchard O.J., Quah D., The Dynamic Effects of Aggregate Supply and Demand Disturbances, .American Economic Review" 1989, nr 79.
 4. Borowski J., Brzoza-Brzezina M., W zgodzie z naturą, „Gazeta Bankowa" 2002, nr 6.
 5. Brzoza-Brzezina M., Estimating the Natural Rate of Interest: A SVAR Approach, „Working Paper NBP" 2002, nr 27.
 6. Canzoneri B.M., Cumby R.E., Diba B., Relative Labor Productivity and the Real Exchange Rate in the Long Run: Evidence for a Panel of OECD Countries, „NBER WP" 1996, nr 5676.
 7. Chmielowski T, Searching for Optimal Balance Between Real and Nominal Convergence. Case of Poland, NBP, Warszawa 2002.
 8. Claus I.. Estimating Potential Output for New Zealand: a Structural VAR Approach, „Federal Reserve Bank of New Zealand Discussion Paper" 2000, nr 3.
 9. Egert B., Estimating the Impact of the Balassa-Samuelson Effect on Inflation and the Real Exchange Rate During the Transition, „Economic Systems" 2002, nr 26.
 10. Enders W., Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, Inc., New York 1995.
 11. Halpern L., Wyplosz C., Economic Transformation and Real Exchange Rates in the 2000s: the Balassa-Samuelson Connection, „Economic Survey of Europe" 2001, nr 1.
 12. Hamilton J.D.. Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994.
 13. Kelm R., Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lat 1990-1997, prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 14. Kim S.C, Nelson C.R., State Space Models with Regime Switching, MIT Press, London 1999.
 15. Kolasa M. Wydajność pracy w przemyśle przetwórczym w Polsce na tle krajów OECD w lalach 1995-2000, NBP, Warszawa 2002.
 16. Kotłowski J., Ocena zmian potencjału produkcyjnego Polski w latach 1994–2001. 2002.
 17. Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki (w druku).
 18. Laubach T., Williams J.C., Measuring the Natural Rate of Interest, Finance and Economics Discussion Series 2001-56, Federal Reserve Board, Washington 2001.
 19. Lütkepohl H., Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springier Verlag, Berlin 1995.
 20. Neiss K.S., Nelson E., The Real Interest Rate Gap as an Inflation Indicator, Bank of England WP 2000, 130.
 21. OECD Economic Surveys: Poland, OECD, Paris, czerwiec 2002.
 22. Polański Z., Polityka pieniężna w drugiej połowie lat 90.: bieżące problemy i strategiczne wyzwania, NBP, „Materiały i Studia" nr 72.
 23. Taylor J.B., Discretion Versus Policy Rules in Practice, „Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy" 1993, nr 39.
 24. Zięba J., Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blaucharda i Quaha, NBP, „Materiały i Studia" nr 155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu