BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojar Ewa, Sosińska-Wit Małgorzata
Tytuł
Ocena procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek pracowniczych (I)
Źródło
Przegląd Organizacji, 2004, nr 1, s. 19-22
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przekształcenia własnościowe, Spółki pracownicze, Leasing pracowniczy
Restructuring of enterprises, Ownership transformations, Employee company, Employee leasing
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań ankietowych 40. spółek sprywatyzowanych w drodze leasingu pracowniczego, działających na terenie województwa lubelskiego. Przebadano również sprawozdania finansowe tych spółek. Na tej podstawie przedstawiono analizę efektów restrukturyzacyjnych w obszarach organizacyjnym, produktowo-technicznym, finansowym oraz własnościowym. Każdy z nich oceniono za pomocą wybranego wskaźnika finansowego. Wyniki analizy finansowej porównano z wynikami średnimi osiągniętymi przez spółki pracownicze w kraju, uzyskanymi na podstawie badań GUS.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. SZCZEPAŃSKI, J. TOMASZEWSKI, Metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstw branży górniczej w okresie transformacji systemu gospodarczego, [w:] W. SITKO (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym, Lubelskie Towarzystwo Naukowe 1999, s. 226.
  2. A.H. JASIŃSKI (red.), Restrukturyzacja przemysłu biało-stockiego w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s. 43.
  3. R. BOROWIECKI, M. CHOMĄTKOWSKA, S. CHOMĄTKOWSKI, E. MACIEJOWSKA, S. MACIEJEWSKI, H. POLESKA: Analiza i ocena ekonomiczno-- finansowa jako narzędzie badania kondycji przedsiębiorstwa w procesach przekształceń własnościowych, [w:] R. BOROWIECKI (red.), Kierunki przeksztalceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny, TNOiK, Kraków 1991, s. 155.
  4. Cz. SKOWRONEK, Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania, UMCS, Lublin 1997, s. 18-19.
  5. J.L. CZARNOTA, Kształtowanie programów restrukturyzacji w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, (red.) R. BOROWIECKI, AE -TNOiK, Kraków 1996, s. 219.
  6. Z. SAPIJASZKA,Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996, s. 44-74.
  7. C. SUSZYŃSKI, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 133-134.
  8. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w I półroczu 2001 r., GUS, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu